กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: กฎสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1
:: ภาค1 เครื่องแบบพิเศษข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินชาย
:: หมวด1 ชนิดของเครื่องแบบ ข้อ 2
:: หมวด2 ส่วนของเครื่องแบบ ข้อ 3-7
:: ภาค2 เครื่องแบบพิเศษข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหญิง
:: หมวด1 ชนิดของเครื่องแบบ ข้อ 8
:: หมวด2 ส่วนของเครื่องแบบ ข้อ 9-13
:: ภาค3 อินทรธนูและเครื่องหมาย ข้อ 14-16
:: ภาค4 เบ็ดเตล็ด ข้อ 17-20
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: กฎสำนักนายกรัฐมนตรี
:: ว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-20


:: บทนิยาม
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 นายกรัฐมนตรีออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรีไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบพิเศษข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับการแต่งเครื่องแบบ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎสำนักนายกรัฐมนตรีนี้
ให้ข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งเครื่องแบบพิเศษตามกฎสำนักนายกรัฐมนตรีนี้
top

:: ภาค 1 เครื่องแบบพิเศษข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินชาย
หมวด 1 ชนิดของเครื่องแบบ
ข้อ 2 เครื่องแบบพิเศษข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินชาย มี 3 ชนิด คือ
(1) เครื่องแบบปฏิบัติงานปกติ ประกอบด้วย
(ก) หมวดทรงหม้อตาลหรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีน้ำเงินแกมดำ
(ข) เสื้อคอพับสีน้ำเงินแกมดำ แขนสั้นหรือแขนยาว
(ค) กางเกงขายาวสีน้ำเงินแกมดำ
(ง) เข็ดขัดด้ายถักสีน้ำเงินแกมดำ
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหรือหุ้มส้นหนังสีดำ
(2) เครื่องแบบปฏิบัติงานลำลอง ประกอบด้วย
(ก) หมวดทรงหม้อตาลหรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีน้ำเงินแกมดำ
(ข) เสื้อคอพับสีขาว แขนสั้นหรือแขนยาว
(ค) กางเกงขายาวสีน้ำเงินแกมดำ
(ง) เข็ดขัดด้ายถักสีน้ำเงินแกมดำ
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหรือหุ้มส้นหนังสีดำ
(3) เครื่องแบบปฏิบัติงานสนาม ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงอ่อนมีกะบังหรือหมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง (หมวกเบเร่ต์) สีน้ำเงินแกมดำ
(ข) เสื้อตรวจการณ์ (เวสต์มอร์แลนด์) สีน้ำเงินแกมดำ
(ค) กางเกงขาวยาวกระเป๋าย่าม สีน้ำเงินแกมดำ
(ง) เข็ดขัดด้ายถักสีน้ำเงินแกมดำ
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหรือรองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ หรือรองเท้าหุ้มข้อผ้าใบสีดำ
top

:: หมวด 2 ส่วนของเครื่องแบบ
ข้อ 3 หมวก มี 3 แบบ คือ
(1) หมวกทรงหม้อตาลสีน้ำเงินแกมดำ มีเครื่องประกอบ ดังนี้
(ก) กระบัง ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำหรือสักหลาดสีดำ สำหรับข้าราชการระดับ 7 และระดับ 8 ที่ขอบโค้งของกะบังทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทอง เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ด้านละ 1 ช่อ โดยปักหรือทำมาบรรจบกันที่ตรงกลางของกะบัง สำหรับข้าราชการระดับ 9 และระดับ 10 ที่ขอบโค้งของกะบังทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทอง เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ด้านละ 2 ช่อ โดยปักหรือทำมาบรรจบกันที่ตรงกลางของกะบัง
(ข) สายรัดคาง กว้าง 1.2 เซนติเมตร ทำด้วยดิ้นทอง ปลายสายรัดคางมีดุมโลหะสีทองรูปสัญลักษณ์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินข้างละ 1 ดุม
(ค) ผ้าพันหมวกสีน้ำเงินแกมดำ กว้าง 4 เซนติเมตร
(ง) ตราหน้าหมวก ทำด้วยโลหะสีทอง ขนาดกว้าง 4.5 เซนติเมตร สูง 6.5 เซนติเมตร เป็นรูปเครื่องหมายหยดน้ำอยู่บนปีกนก เบื้องบนเปล่งรัศมี เบื้องล่างโอบล้อมด้วยช่อชัยพฤกษ์ข้างละ 1 ช่อ ปลายช่อบรรจบกันตรงกึ่งกลาง
(2) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีน้ำเงินแกมดำ ทำด้วยผ้าเสิร์จ ตอนหน้ามีกะบังสีเดียวกับหมวกทำด้วยผ้าเสิร์จ ด้านหลังทำด้วยไนลอนทอแบบสานเป็นรูเล็กๆ มีคิ้วขอบรัดทำด้วยพลาสติก ขนาดกว้าง 1.5 เซนติเมตร สำหรับเลื่อนขยายได้ บุรองในเสริมให้แข็งมนรอบจากแนวขอบหมวก ส่วนกว้างที่สุดวัดจากกึ่งกลางหน้าหมวก 8 เซนติเมตร เย็บติดด้วยด้ายสีเดียวกัน เป็นวงตามแนวโค้ง 6 วง ห่างกันพองาม และกะบังหมวกมีลักษณะเช่นเดียวกับ (1) (ก) ตราหน้าหมวก ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร ปักด้วยไหมสีเหลืองหรือด้ายสีเหลือง ตรงกึ่งกลางหน้าหมวกมีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกทรงหม้อตาล
(3) หมวกทรงอ่อนไม่มีกะบังสีน้ำเงินแกมดำ (หมวกเบเร่ต์) ทำด้วยผ้าสักหลาดตราหน้าหมวกทำด้วยโลหะสีทองขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร มีลักษณะเช่นเดียวกับ 1 (ง) ให้ติดด้านหน้าซ้ายห่างจากกึ่งกลางด้านหน้าหมวก 4 เซนติเมตร
การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร
ข้อ 4 เสื้อ มี 3 แบบ คือ
(1) เสื้อคอพับสีน้ำเงินแกมดำ แขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือข้างละ 1 ดุม หรือแขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย ที่อกเสื้อทั้งสองข้างมีกระเป๋าปะ ข้างละ 1 กระเป๋า กระเป๋ามีแถบอยู่ตรงกลางตามแนวดิ่งกว้าง 3.5 เซนติเมตร มุมกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม มีใบปกกระเป๋าเป็นรูปมนชายกลางแหลมมีดุมข้างละ 1 ดุม สำหรับขัดใบปกกระเป๋า ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง 3.5 เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอกเสื้อ 5 ดุม ระยะห่างเท่าๆ กันพอสมควร ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทำด้วยวัตถุสีเดียวกับเสื้อติดเครื่องหมายสัญลักษณ์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทำด้วยโลหะสีทอง ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อทั้งสองข้างประดับ
อินทรธนูแข็ง และเครื่องหมายแสดงระดับยาวตามความยาวของบ่า เมื่อสวมเสื้อนี้ให้ขัดดุมทุกดุม ยกเว้นดุมบนสุดที่อกเสื้อติดกับคอ และให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกางเกง
(2) เสื้อคอพับสีขาว แขนสั้นหรือแขนยาว มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอพับสีน้ำเงินแกมดำตาม (1)
(3) เสื้อตรวจการณ์ (เวสต์มอร์แลนด์) สีน้ำเงินแกมดำ ทำด้วยผ้าเสิร์จ แขนยาวปล่อยชายกระเป๋าเสื้อเป็นกระเป๋าย่ามมีปกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 4 ใบ มีดุมขัดปก รัดเอวด้านข้างซ้าย - ขวา หน้าอกด้านขวาเหนือกระเป๋าเสื้อให้ติดป้ายชื่อ - นามสกุล ปักด้วยด้ายสีเหลืองหรือไหมสีเหลืองบนพื้นสีเดียวกับสีเสื้อ และเหนือชื่อ-นามสกุล อาจปักเครื่องหมายแสดงการผ่านการฝึกอบรมด้วยด้ายสีตามชนิดของเครื่องหมายที่ได้รับ ที่อกด้านซ้ายเหนือกระเป๋าเสื้อมีอักษร "ปปง." ปักด้วยไหมสีเหลืองหรือด้ายสีเหลืองบนพื้นสีเดียวกับสีเสื้อ และเหนืออักษร "ปปง." อาจปักเครื่องหมายพิเศษด้วยด้ายสีตามชนิดของเครื่องหมาย ปกเสื้อด้านซ้ายปักเครื่องหมายแสดงระดับชนิดพิเศษตาม ข้อ 14 ส่วนด้านขวาปักเครื่องหมายแสดงสังกัดด้วยด้ายสีเหลืองหรือไหมสีเหลือง
ข้อ 5 กางเกง มี 2 แบบ คือ
(1) กางเกงขายาวสีน้ำเงินแกมดำ ทรงกระบอก ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ม กว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และไม่เกิน 26 เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีห่วงสำหรับสอดเข็มขัดทำด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง กว้างไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร จำนวน 7 ห่วง ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ 1 กระเป๋า ด้านหลังมีกระเป๋าเจาะไม่มีปก 2 ข้าง ข้างละ 1 กระเป๋า และจะมีดุมขัดปากกระเป๋าด้วยหรือไม่ก็ได้
(2) กางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีน้ำเงินแกมดำ มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีน้ำเงินแกมดำตาม (1) เว้นแต่กระเป๋าหลังมีใบปกกระเป๋ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีดุมขัดปากกระเป๋า สีน้ำเงินแกมดำมีกระเป๋าย่ามข้างขาซ้ายและขาขวาเหนือเข่าข้างละ 1 กระเป๋า มีใบปกกระเป๋ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีดุมขัดปากกระเป๋าสีน้ำเงินแกมดำ
ข้อ 6 เข็มขัด ทำด้วยด้ายถักสีน้ำเงินแกมดำกว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอนมุมมน กว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร มีรูปเครื่องหมายหยดน้ำอยู่บนปีกนก เบื้องบนเปล่งรัศมี เบื้องล่างโอบล้อมด้วยช่อชัยพฤกษ์ข้างละ 1 ช่อ ก้านบรรจบกันตรงกึ่งกลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร อยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสำหรับสอดรูปลายสายเข็มขัดตัดตรงและหุ้มด้วยโลหะสีทอง กว้าง 1 เซนติเมตร
ข้อ 7 รองเท้า
ข้าราชการชายให้ใช้รองเท้าได้ 4 แบบ คือ
(1) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
(2) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ
(3) รองเท้าสูงครึ่งน่องสีดำ
(4) รองเท้าหุ้มข้อผ้าใบสีดำ
รองเท้าทุกแบบต้องมีส้นไม่มีลวดลาย จะมีเชือกผูกหรือไม่ก็ได้ เวลาสวมรองเท้าให้สวมถุงเท้าสีดำ
top

:: ภาค 2 เครื่องแบบพิเศษข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหญิง
หมวด 1 ชนิดของเครื่องแบบ
ข้อ 8 เครื่องแบบพิเศษข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหญิง มี 4 ชนิด คือ
(1) เครื่องแบบปฏิบัติงานปกติ ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก ตัวหมวกสีขาว ปีกหมวกสีน้ำเงินแกมดำหรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีน้ำเงินแกมดำ
(ข) เสื้อคอพับสีน้ำเงินแกมดำ แขนสั้นหรือแขนยาว
(ค) กระโปรงสีน้ำเงินแกมดำ
(ง) เข็ดขัดด้ายถักสีน้ำเงินแกมดำ
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ
(2) เครื่องแบบปฏิบัติงานลำลอง มี 2 แบบ คือ
แบบที่หนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก ตัวหมวกสีขาว ปีกหมวกสีน้ำเงินแกมดำ
(ข) เสื้อคอพับสีขาว แขนสั้นหรือแขนยาว
(ค) กระโปรงสีน้ำเงินแกมดำ
(ง) เข็ดขัดด้ายถักสีน้ำเงินแกมดำ
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ
แบบที่สอง ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก ตัวหมวกสีขาว ปีกหมวกสีน้ำเงินแกมดำหรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีน้ำเงินแกมดำ
(ข) เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีขาวแขนสั้น
(ค) กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีน้ำเงินแกมดำ
(ง) เข็ดขัดด้ายถักสีน้ำเงินแกมดำ
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ
(3) เครื่องแบบปฏิบัติงานสนาม ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบปฏิบัติงานสนามของข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินชายตาม ข้อ 2 (3)
top

:: หมวด 2 ส่วนของเครื่องแบบ
ข้อ 9 หมวก มี 3 แบบ คือ
(1) หมวกพับปีก ตัวหมวกทำด้วยผ้าเสิร์จสีขาว ปีกหมวกสีน้ำเงินแกมดำ พับปีกด้านข้างทั้งสองด้าน ตราหน้าหมวกมีลักษณะเช่นเดียวกับตราหน้าหมวกทรงหม้อตาลของข้าราชการชาย และใช้กับข้าราชการหญิงทุกระดับ
(2) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีน้ำเงินแกมดำ มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกแก็ปทรงอ่อนมีกะบังสีน้ำเงินแกมดำของข้าราชการชายตาม ข้อ 3 (2)
(3) หมวกทรงอ่อนไม่มีกะบังสีน้ำเงินแกมดำ (หมวกเบเร่ต์) มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกข้าราชการชายตาม ข้อ 3 (3)
การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร
ข้อ 10 เสื้อ มี 4 แบบ คือ
(1) เสื้อคอพับสีน้ำเงินแกมดำ แขนสั้นหรือแขนยาว มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอพับของข้าราชการชายตาม ข้อ 4 (1)
(2) เสื้อคอพับสีขาว แขนสั้นหรือแขนยาว มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอพับของข้าราชการชายตาม ข้อ 4 (2)
(3) เสื้อตรวจการณ์ (เวสต์มอร์แลนด์) สีน้ำเงินแกมดำ มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อตรวจการณ์ชายตาม ข้อ 4 (3)
(4) เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีขาวแขนสั้น ตัวเสื้อผ่าอกตลอด ไม่มีสาบเสื้อ ติดดุมตามแนวอกเสื้อ 5 ดุม ระยะห่างเท่าๆ พอสมควร ดุมทั้งหมดทำด้วยโลหะสีทอง
ข้อ 11 กางเกงและกระโปรง
(1) ข้าราชการหญิงให้ใช้กางเกงโดยอนุโลมตามแบบกางเกงของข้าราชการชายตาม ข้อ 5 (1) และ (2)
(2) กระโปรงสีน้ำเงินแกมดำ ยาวปิดเข่าพอสมควร มีจีบด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ 4 จีบ ชายกระโปรงไม่บาน ที่ขอบเอวมีห่วงสำหรับสอดเข็มขัด
ข้อ 12 เข็มขัด ข้าราชการหญิงให้ใช้เข็มขัดโดยอนุโลมตามแบบเข็มขัดของข้าราชการชายตาม ข้อ 6
ข้อ 13 รองเท้า
ข้าราชการหญิงให้ใช้รองเท้าได้ 2 แบบ
(1) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ส้นสูงไม่เกิน 5 เซนติเมตร ให้ใช้เมื่อแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานปกติและเครื่องแบบปฏิบัติงานลำลอง
(2) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำหรือรองเท้าหุ้มข้อผ้าใบสีดำ ให้ใช้เมื่อแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานสนาม
top

:: ภาค 3 อินทรธนูและเครื่องหมาย
ข้อ 14 อินทรธนู มีลักษณะแข็งทำด้วยผ้าสักหลาดสีดำ เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายตัดเป็นมุมแหลม สำหรับข้าราชการชายกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร สำหรับข้าราชการหญิงกว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว 11 เซนติเมตร ที่ตอนปลายติดดุมโลหะสีทองขนาดเล็กมีลักษณะกลมนูนเล็กน้อย มีเส้นเกลียวเชือกเป็นขอบโดยรอบ ภายในเส้นขอบมีลายดุนรูปเครื่องหมายสัญลักษณ์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 เซนติเมตร 1 ดุม มีเครื่องหมายแสดงระดับและส่วนประกอบบนอินทรธนู ดังนี้
(1) ข้าราชการระดับ 10 มีแถบดิ้นทองตรึงตามยาวด้านบนอินทรธนู บนแผ่นอินทรธนูประดับด้วยรูปเครื่องหมายหยดน้ำอยู่บนปีกนก เบื้องบนเปล่งรัศมี เบื้องล่างโอบล้อมด้วยช่อชัยพฤกษ์ 2 ช่อ ก้านบรรจบกัน ทำด้วยโลหะสีทอง เหนือหยดน้ำขึ้นไปมีรูปดาว 8 แฉก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร สูง 0.3 เซนติเมตร ทำด้วยโลหะสีทองจำนวน 5 ดวง ประดับเรียงตามแนวหยดน้ำห่างกันพองาม และประดับห่างจากต้นอินทรธนูขึ้นไป 3 เซนติเมตร
(2) ข้าราชการระดับ 9 มีแถบดิ้นทองตรึงตามยาวด้านบนอินทรธนู บนแผ่นอินทรธนูประดับด้วยรูปเครื่องหมายหยดน้ำอยู่บนปีกนก เบื้องบนเปล่งรัศมี เบื้องล่างโอบล้อมด้วยช่อชัยพฤกษ์ 2 ช่อ ก้านบรรจบกัน ทำด้วยโลหะสีทอง เหนือหยดน้ำขึ้นไปมีรูปดาว 8 แฉก มีขนาดเดียวกันกับ (1) ทำด้วยโลหะสีทองจำนวน 4 ดวง ประดับเรียงตามแนวหยดน้ำห่างกันพองาม และประดับห่างจากต้นอินทรธนูขึ้นไป 3 เซนติเมตร
(3) ข้าราชการระดับ 8 มีแถบดิ้นทองตรึงตามยาวด้านบนอินทรธนู บนแผ่นอินทรธนูประดับด้วยรูปเครื่องหมายหยดน้ำอยู่บนปีกนก เบื้องบนเปล่งรัศมี เหนือหยดน้ำขึ้นไปมีรูปดาว 8 แฉก มีขนาดเดียวกันกับ (1) ทำด้วยโลหะสีทองจำนวน 3 ดวง ประดับเรียงตามแนวหยดน้ำห่างกันพองามและประดับห่างจากต้นอินทรธนูขึ้นไป 3 เซนติเมตร
(4) ข้าราชการระดับ 7 มีแถบดิ้นทองตรึงตามยาวด้านบนอินทรธนู บนแผ่นอินทรธนูประดับด้วยรูปเครื่องหมายหยดน้ำอยู่บนปีกนก เบื้องบนเปล่งรัศมี เหนือหยดน้ำขึ้นไปมีรูปดาว 8 แฉก มีขนาดเดียวกันกับ (1) ทำด้วยโลหะสีทองจำนวน 2 ดวง ประดับเรียงตามแนวหยดน้ำห่างกันพองามและประดับห่างจากต้นอินทรธนูขึ้นไป 3 เซนติเมตร
(5) ข้าราชการระดับ 6 มีแถบดิ้นทองกว้าง 1.2 เซนติเมตร 4 แถบ ตรึงตามแนวขวางบนอินทรธนู ระหว่างแถบดิ้นทอง กว้าง 0.5 เซนติเมตร เหนือแถบดิ้นทองขึ้นมาเป็นรูปเครื่องหมายหยดน้ำอยู่บนปีกนก เบื้องบนเปล่งรัศมี ทำด้วยโลหะสีทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ประดับห่างจากแถบดิ้นทองบนสุด 1 เซนติเมตร
(6) ข้าราชการระดับ 5 มีแถบดิ้นทองกว้าง 1.2 เซนติเมตร 3 แถบ ตรึงตามแนวขวางบนอินทรธนู ระหว่างแถบดิ้นทอง กว้าง 0.5 เซนติเมตร เหนือแถบดิ้นทองขึ้นมาเป็นรูปเครื่องหมายหยดน้ำอยู่บนปีกนก เบื้องบนเปล่งรัศมี ทำด้วยโลหะสีทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ประดับห่างจากแถบดิ้นทองบนสุด 1 เซนติเมตร
(7) ข้าราชการระดับ 4 มีแถบดิ้นทองกว้าง 1.2 เซนติเมตร 2 แถบ และแถบดิ้นทองกว้าง 0.6 เซนติเมตร 1 แถบ แทรกอยู่ระหว่างกลาง ตรึงตามแนวขวางบนอินทรธนู ระหว่างแถบดิ้นทอง กว้าง 0.5 เซนติเมตร เหนือแถบดิ้นทองขึ้นมาเป็นรูปเครื่องหมายหยดน้ำอยู่บนปีกนก เบื้องบนเปล่งรัศมี ทำด้วยโลหะสีทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ประดับห่างจากแถบดิ้นทองบนสุด 1 เซนติเมตร
(8) ข้าราชการระดับ 3 มีแถบดิ้นทองกว้าง 1.2 เซนติเมตร 2 แถบ ตรึงตามแนวขวางบนอินทรธนู ระหว่างแถบดิ้นทอง กว้าง 0.5 เซนติเมตร เหนือแถบดิ้นทองขึ้นมาเป็นรูปเครื่องหมายหยดน้ำอยู่บนปีกนก เบื้องบนเปล่งรัศมี ทำด้วยโลหะสีทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ประดับห่างจากแถบดิ้นทองบนสุด 1 เซนติเมตร
(9) สำหรับเครื่องหมายแสดงระดับบนปกเสื้อชุดตรวจการณ์ให้ปักด้วยด้ายสีเหลือง หรือไหมสีเหลืองเป็นรูปเครื่องหมายหยดน้ำอยู่บนปีกนก เบื้องบนเปล่งรัศมี อันเป็นส่วนประกอบอินทรธนูในแต่ละระดับ ข้าราชการระดับใดก็ให้ใช้ส่วนประกอบของอินทรธนูระดับนั้น
ข้อ 15 การประดับอินทรธนูและเครื่องหมายแสดงระดับ ให้ใช้ประดับกับเครื่องแบบชายตาม ข้อ 2 (1) และ (2) และเครื่องแบบหญิงตาม ข้อ 8 (1) และ (2) แบบที่ 1 และแบบที่ 2
ข้อ 16 ป้ายชื่อ ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดำขนาดกว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 7 เซนติเมตร แสดงชื่อตัวและชื่อสกุลโดยประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา
top

:: ภาค 4 เบ็ดเตล็ด
ข้อ 17 เครื่องแบบพิเศษข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแบบใดจะต้องแต่งในโอกาสใด ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด
ข้อ 18 ข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย เว้นแต่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ประดับที่อกเสื้อข้างขวา
ข้อ 19 ข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถ หรือเข็มแสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาของทางราชการ ให้ประดับเครื่องหมายหรือเข็มนั้นได้ตามที่ส่วนราชการนั้นกำหนด
ข้อ 20 ให้สำนักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงินจัดให้มีหรือเขียนรูปตัวอย่างเครื่องแบบพิเศษนี้ขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน และสอดส่องควบคุมการแต่งเครื่องแบบให้เป็นไปตามกฎสำนักนายกรัฐมนตรีนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ คือ เนื่องจากข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีภารกิจต้องดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายนอกที่ตั้งสำนักงานร่วมกับเจ้าพนักงานของส่วนราชการอื่นๆ เพื่อตรวจค้นและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สมควรกำหนดให้ข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีเครื่องแบบพิเศษเพิ่มขึ้นจากเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการ จึงจำเป็นต้องออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรีนี้
top
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update