กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: กฎสำนักนายกรัฐมนตรี
:: ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการประจำด่านอาหารและยา พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1
:: ภาค1 เครื่องแบบพิเศษข้าราชการประจำด่านอาหารและยา
:: หมวด1 ชนิดของเครื่องแบบ ข้อ 2
:: หมวด2 ส่วนของเครื่องแบบ ข้อ 3-7
:: ภาค2 เครื่องแบบพิเศษข้าราชการประจำด่านอาหารและยาหญิง
:: หมวด1 ชนิดของเครื่องแบบ ข้อ 8
:: หมวด2 ส่วนของเครื่องแบบ ข้อ 9-13
:: ภาค3 อินทรธนูและเครื่องหมาย ข้อ 14-16
:: ภาค4 เบ็ดเตล็ด ข้อ 17-20
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: กฎสำนักนายกรัฐมนตรี
:: ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการประจำด่านอาหารและยา พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-20


:: บทนิยาม
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 นายกรัฐมนตรีออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรีไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบพิเศษข้าราชการประจำด่านอาหารและยากับการแต่งเครื่องแบบ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎสำนักนายกรัฐมนตรีนี้
top

:: ภาค 1 เครื่องแบบพิเศษข้าราชการประจำด่านอาหารและยา
หมวด 1 ชนิดของเครื่องแบบ
ข้อ 2 เครื่องแบบพิเศษข้าราชการประจำด่านอาหารและยาชาย มี 4 ชนิด คือ
(1) เครื่องแบบสีกากี ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลหรือหมวกหนีบสีกากี
(ข) เสื้อคอพับสีกากีแขนยาวหรือแขนสั้น
(ค) กางเกงขายาวสีกากี
(ง) เข็มขัดด้ายถักสีกากี
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ำตาลหรือสีดำ
(2) เครื่องแบบสีดำแกมน้ำเงิน ประกอบด้วย
(ก) หมวกหนีบหรือหมวกทรงอ่อนสีดำแกมน้ำเงินมีกะบังสีดำ
(ข) เสื้อคอพับสีดำแกมน้ำเงินแขนยาวหรือแขนสั้น
(ค) กางเกงขายาวสีดำแกมน้ำเงิน
(ง) เข็มขัดด้ายถักสีดำ
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ
(3) เครื่องแบบสีขาว ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
(ข) เสื้อคอพับสีขาวแขนยาวหรือแขนสั้น
(ค) กางเกงขายาวสีขาว
(ง) เข็มขัดด้ายถักสีขาว
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาวหรือสีดำ
(4) เครื่องแบบชุดสูทสีกรมท่า ประกอบด้วย
(ก) เสื้อสูทสีกรมท่าแขนยาว
(ข) เสื้อคอเชิ้ตสีขาวแขนยาว
(ค) เนคไทสีกรมท่าหรือสีดำ
(ง) กางเกงขายาวสีกรมท่า
(จ) เข็มขัดหนังสีดำ
(ฉ) รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ
top

:: หมวด 2 ส่วนของเครื่องแบบ
ข้อ 3 หมวก มี 5 แบบ คือ
(1) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี มีเครื่องประกอบ ดังนี้
(ก) กะบังทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ
(ข) สายรัดคางกว้าง 1.2 เซนติเมตร ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำปลายสายมีดุมโลหะตราครุฑพ่าห์สีทองขนาดเล็กติดที่ริมขอบหมวกข้างละ 1 ดุม
(ค) ผ้าพันหมวกสีดำกว้าง 4 เซนติเมตร
(ง) ตราหน้าหมวกรูปครุฑพ่าห์ปักด้วยดิ้นทองบนหมอนสักหลาดสีดำ อยู่ในวงฐานแป้นปลายแหลมคล้ายรูปใบโพธิ์ ด้านข้างครุฑพ่าห์มีช่อชัยพฤกษ์ดิ้นทองตวัดขึ้นไปข้างบน กว้าง 7 เซนติเมตร สูง 7 เซนติเมตร
(2) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกทรงหม้อตาลสีกากี เว้นแต่ใช้สายรัดคางทำด้วยดิ้นทอง
(3) หมวกหนีบสีกากี ด้านหน้ามีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก 2 ดุม ซ้อนติดกันมีตราหน้าหมวกรูปครุฑพ่าห์โลหะสีทองอยู่ภายในวงมีลายกนกตวัดขึ้นโดยรอบเป็นรูปอุณาโลมกว้าง 3 เซนติเมตร สูง 4.5 เซนติเมตร ติดที่ด้านซ้ายเหนือขอบหมวกห่างจากมุมพับด้านหน้าหมวกประมาณ 4 เซนติเมตร สำหรับข้าราชการระดับ 3 ถึงระดับ 7 ให้มีแถบทองกว้าง 0.5 เซนติเมตร ติดรอบหมวก สำหรับข้าราชการระดับ 8 ถึงระดับ 10 ให้มีแถบทองกว้าง 1 เซนติเมตร มีแถบดำกว้าง 0.3 เซนติเมตร แทรกอยู่ตรงกลาง ติดรอบหมวก
(4) หมวกหนีบสีดำแกมน้ำเงิน มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกหนีบสีกากี
(5) หมวกทรงอ่อนสีดำแกมน้ำเงิน ทำด้วยผ้า ตอนหน้ามีกะบังสีเดียวกับหมวกและตราหน้าหมวกมีลักษณะเดียวกับหมวกหนีบสีกากี
ข้อ 4 เสื้อ มี 5 แบบ คือ
(1) เสื้อคอพับสีกากีแขนยาวรัดข้อมือ ขัดดุมข้างละ 1 ดุม หรือแขนสั้นเพียงศอก ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า ตรงกลางกระเป๋ามีรอยจีบตามทางดิ่ง มีปกรูปมนชายกลางแหลมขัดดุมข้างละ 1 ดุม ดุมทั้งหมดเป็นดุมขนาดเล็ก ลักษณะกลมแบนทำด้วยวัตถุสีกลืนกับเสื้อ และมีอินทรธนูแข็งสีดำ เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกางเกง
(2) เสื้อคอพับสีดำแกมน้ำเงิน มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอพับสีกากี
(3) เสื้อคอพับสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอพับสีกากี
(4) เสื้อสูทสีกรมท่าแขนยาว ตัวเสื้อผ่าอกตลอด ขัดดุมตามแนวอกเสื้อ 3 ดุม ดุมทำด้วยโลหะสีทอง ลักษณะกลมนูนเล็กน้อย มีเส้นเกลียวเชือกเป็นขอบโดยรอบ ภายในเส้นขอบมีลายดุนรูปครุฑพ่าห์เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร ที่อกเสื้อด้านซ้ายมีกระเป๋าเจาะ 1 กระเป๋า และมีกระเป๋าเสื้อด้านล่างข้างละ 1 กระเป๋า มีปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลายแขนทั้ง 2 ข้างมีเครื่องหมายแสดงระดับปักด้วยดิ้น หรือไหมสีทองทาบตลอดตามขวางข้อมือในลักษณะเดียวกันกับแถบดิ้นที่ติดที่อินทรธนูตาม ข้อ 14 เหนือเครื่องหมายแสดงระดับเป็นเครื่องหมายด่านอาหารและยา รูปงูสองตัวพันคบเพลิงปีกรูปอาร์มมีสัญลักษณ์ "อย" อยู่ระหว่างท่อนกลางลำตัวของงูทั้งสอง ขนาด 2.5 x 2.5 เซนติเมตรปักด้วยไหมสีทอง เมื่อสวมเสื้อนี้ให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกง
(5) เสื้อคอเชิ้ตสีขาวแขนยาว เมื่อใส่เสื้อนี้ให้ใช้กับเสื้อแบบที่ (4) โดยผูกเนคไทสีกรมท่าหรือสีดำ
ข้อ 5 กางเกงมี 4 แบบ คือ
(1) กางเกงขายาวสีกากี ไม่พับขา ปลายขายาวปิดตาตุ่มกว้างไม่น้อยกว่า 23 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 26 เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีห่วงสำหรับสอดเข็มขัด ทำด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง กว้างไม่เกิน 1 เซนติเมตร จำนวน 5 ห่วง ด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ 1 กระเป๋า และจะมีกระเป๋าหลังเป็นกระเป๋าเจาะไม่มีปกก็ได้
(2) กางเกงขายาวสีดำแกมน้ำเงิน มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากี
(3) กางเกงขายาวสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากี
(4) กางเกงขายาวสีกรมท่า มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากี
ข้อ 6 เข็มขัด มี 4 แบบ คือ
(1) เข็มขัดด้ายถักสีกากี กว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองยาว 5 เซนติเมตร กว้าง 3.5 เซนติเมตร พื้นเกลี้ยง กึ่งกลางมีเครื่องหมายงูสองตัวพันคบเพลิงปีกรูปอาร์มนูน ไม่มีเข็มสำหรับสอดรู ปลายสายหุ้มด้วยโลหะสีทอง กว้าง 1 เซนติเมตร
(2) เข็มขัดด้ายถักสีดำ มีลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดด้ายถักสีกากี
(3) เข็มขัดด้ายถักสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดด้ายถักสีกากี
(4) เข็มขัดหนังสีดำ กว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองยาว 5 เซนติเมตร กว้าง 3.5 เซนติเมตร พื้นเกลี้ยง กึ่งกลางมีเครื่องหมายงูสองตัวพันคบเพลิงปีกรูปอาร์มนูน ไม่มีเข็มสำหรับสอดรู
ข้อ 7 รองเท้า มี 3 แบบ คือ
(1) รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำชนิดผูกเชือก
(2) รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ำตาลชนิดผูกเชือก
(3) รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาวชนิดผูกเชือก
รองเท้าทุกแบบต้องไม่มีริ้วและลวดลาย เวลาสวมรองเท้าให้สวมถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า เว้นแต่รองเท้าขาวจะสวมถุงเท้าสีกากีก็ได้
top

:: ภาค 2 เครื่องแบบพิเศษข้าราชการประจำด่านอาหารและยาหญิง
หมวด 1 ชนิดของเครื่องแบบ
ข้อ 8 เครื่องแบบพิเศษข้าราชการประจำด่านอาหารและยาหญิง มี 4 ชนิด คือ
(1) เครื่องแบบสีกากี ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลหรือหมวกหนีบสีกากี
(ข) เสื้อคอพับสีกากีแขนยาวหรือแขนสั้น
(ค) กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีกากี
(ง) เข็มขัดด้ายถักสีกากี
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ำตาลหรือสีดำ
(2) เครื่องแบบสีดำแกมน้ำเงิน ประกอบด้วย
(ก) หมวกหนีบหรือหมวกทรงอ่อนสีดำแกมน้ำเงินมีกะบังสีดำ
(ข) เสื้อคอพับสีดำแกมน้ำเงินแขนยาวหรือแขนสั้น
(ค) กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีดำแกมน้ำเงิน
(ง) เข็มขัดด้ายถักสีดำ
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ
(3) เครื่องแบบสีขาว ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
(ข) เสื้อคอพับสีขาวแขนยาวหรือแขนสั้น
(ค) กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีขาว
(ง) เข็มขัดด้ายถักสีขาว
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาวหรือสีดำ
(4) เครื่องแบบชุดสูทสีกรมท่า ประกอบด้วย
(ก) เสื้อสูทสีกรมท่าแขนยาว
(ข) เสื้อคอเชิ้ตสีขาวแขนยาว
(ค) เนคไทสีกรมท่าหรือสีดำ
(ง) กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีกรมท่า
(จ) เข็มขัดหนังสีดำ
(ฉ) รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ
top

:: หมวด 2 ส่วนของเครื่องแบบ
ข้อ 9 หมวก
ข้าราชการหญิงให้ใช้หมวกได้ 5 แบบ โดยอนุโลมตามแบบหมวกของข้าราชการชายตาม ข้อ 3 (1) (2) (3) (4) และ (5)
ข้อ 10 เสื้อ มี 4 แบบ คือ
(1) เสื้อคอพับสีกากี มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอพับสีกากีของข้าราชการชายตาม ข้อ 4 (1) เมื่อสวมเสื้อนี้กับกระโปรงจะสอดชายเสื้อไว้ภายในกระโปรงหรือปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรงก็ได้ หากสวมกับกางเกงให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกง
(2) เสื้อคอพับสีดำแกมน้ำเงิน มีลักษณะและวิธีการแต่งเช่นเดียวกับเสื้อคอพับสีกากี
(3) เสื้อคอพับสีขาว มีลักษณะและวิธีการแต่งเช่นเดียวกับเสื้อคอพับสีกากี
(4) เสื้อสูทสีกรมท่า มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อสูทสีกรมท่าของข้าราชการชายตาม ข้อ 4 (4) เมื่อสวมเสื้อนี้ให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรงหรือกางเกง
(5) เสื้อคอเชิ้ตสีขาวแขนยาว มีลักษณะและวิธีการแต่งเช่นเดียวกับเสื้อคอเชิ้ตสีขาวแขนยาวของข้าราชการชายตาม ข้อ 4 (5)
ข้อ 11 กางเกงและกระโปรง
ข้าราชการหญิงให้ใช้กางเกงได้ 4 แบบ โดยอนุโลมตามแบบกางเกงของข้าราชการชายตาม ข้อ 5 (1) (2) (3) และ (4) และให้ใช้กระโปรงได้ 4 แบบ คือ
(1) กระโปรงสีกากี ยาวปิดเข่าพอสมควร ด้านหน้ามีกระเป๋าเจาะข้างละ 1 กระเป๋า ไม่มีปกกระเป๋า ปากกระเป๋าเอียงลงทางข้างเล็กน้อย หรือจะไม่มีกระเป๋าก็ได้ ชายกระโปรงไม่บาน
(2) กระโปรงสีดำแกมน้ำเงิน มีลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงสีกากี
(3) กระโปรงสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงสีกากี
(4) กระโปรงสีกรมท่า มีลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงสีกากี
ข้อ 12 เข็มขัด
ข้าราชการหญิงให้ใช้เข็มขัดได้ 4 แบบ โดยอนุโลมตามแบบเข็มขัดของข้าราชการชายตาม ข้อ 6 (1) (2) (3) และ (4)
ข้อ 13 รองเท้า มี 3 แบบ คือ
(1) รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำชนิดไม่ผูกเชือกแบบปลายปิด
(2) รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ำตาลชิดไม่ผูกเชือกแบบปลายปิด
(3) รองเท้าหุ้มห้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาวชนิดไม่ผูกเชือกแบบปลายปิด
รองเท้าทุกแบบให้มีส้นใหญ่พอสมควรสูงไม่เกิน 5 เซนติเมตร และต้องไม่มีริ้วและลวดลาย
top

:: ภาค 3 อินทรธนูและเครื่องหมาย
ข้อ 14 อินทรธนู มีลักษณะแข็งทำด้วยผ้าสักหลาดสีดำ เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียวจากทางด้านไหล่ไปทางคอ สำหรับชายด้านไหล่กว้าง 5 เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร สำหรับหญิงด้านไหล่กว้าง 4.5 เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 11 เซนติเมตร ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ขนาดเล็ก 1 ดุม มีเครื่องหมายด่านอาหารและยาเป็นรูปงูสองตัวพันคบเพลิงปีกรูปอาร์มทำด้วยโลหะสีทอง ขนาด 2.5 x 2.5 เซนติเมตร วัดจากปลายสุดของด้ามคบเพลิงถึงยอดปลายสุดเปลวเพลิงและด้านกว้างวัดจากปลายปีกอาร์มทั้งสองด้านมีสัญลักษณ์อักษร "อย" อยู่ระหว่างท่อนกลางลำตัวของงูทั้งสอง และเครื่องหมายแสดงระดับ ซึ่งให้ติดที่อินทรธนู ดังนี้
(1) ข้าราชการระดับ 8 ระดับ 9 และระดับ 10 มีแถบดิ้นทองตรึงตามยาวด้านบนเต็มแผ่นอินทรธนูทั้งสองข้าง ระหว่างปลายด้านไหล่กับดุมโลหะสีทอง มีเครื่องหมายด่านอาหารและยา
(2) ข้าราชการระดับ 7 มีแถบดิ้นทองกว้าง 1.2 เซนติเมตร 4 แถบ ตรึงตามขวางด้านบนอินทรธนูทั้งสองข้าง และเว้นระยะห่าง 0.5 เซนติเมตร ระหว่างแถบบนสุดกับดุมโลหะสีทองมีเครื่องหมายด่านอาหารและยา
(3) ข้าราชการระดับ 6 มีแถบดิ้นทองกว้าง 1.2 เซนติเมตร 3 แถบ และแถบดิ้นทองกว้าง 0.6 เซนติเมตร 1 แถบ ตรึงตามขวางด้านบนอินทรธนูทั้งสองข้าง และเว้นระยะห่าง 0.5 เซนติเมตร โดยให้แถบดิ้นทองกว้าง 0.6 เซนติเมตร อยู่บนสุด ระหว่างแถบบนสุดกับดุมโลหะสีทองมีเครื่องหมายด่านอาหารและยา
(4) ข้าราชการระดับ 5 มีแถบดิ้นทองกว้าง 1.2 เซนติเมตร 3 แถบ ตรึงตามขวางด้านบนอินทรธนูทั้งสองข้าง และเว้นระยะห่าง 0.5 เซนติเมตร ระหว่างแถบบนสุดกับดุมโลหะสีทองมีเครื่องหมายด่านอาหารและยา
(5) ข้าราชการระดับ 4 มีแถบดิ้นทองกว้าง 1.2 เซนติเมตร 2 แถบ และแถบดิ้นทองกว้าง 0.6 เซนติเมตร 1 แถบ ตรึงตามขวางด้านบนอินทรธนูทั้งสองข้าง และเว้นระยะห่าง 0.5 เซนติเมตร โดยให้แถบดิ้นทองกว้าง 0.6 เซนติเมตร อยู่บนสุด ระหว่างแถบบนสุดกับดุมโลหะสีทอง มีเครื่องหมายด่านอาหารและยา
(6) ข้าราชการระดับ 3 มีแถบดิ้นทองกว้าง 1.2 เซนติเมตร 2 แถบ ตรึงตามขวางด้านบนอินทรธนูทั้งสองข้าง และเว้นระยะห่าง 0.5 เซนติเมตร ระหว่างแถบบนสุดกับดุมโลหะสีทอง มีเครื่องหมายด่านอาหารและยา
ข้อ 15 การประดับอินทรธนูและเครื่องหมายแสดงระดับ ให้ใช้ประดับกับเครื่องแบบพิเศษข้าราชการชายตาม ข้อ 2 (1) (2) และ (3) และเครื่องแบบพิเศษข้าราชการหญิงตาม ข้อ 8 (1) (2) และ (3)
สำหรับเครื่องแบบพิเศษข้าราชการชายตาม ข้อ 2 (4) และเครื่องแบบพิเศษข้าราชการหญิงตาม ข้อ 8 (4) ให้ประดับเครื่องหมายแสดงระดับที่ปลายแขนเสื้อทั้งสองข้าง
ข้อ 16 ป้ายชื่อและตำแหน่ง ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดำ ขนาดกว้างไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 7.5 เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน หรือชื่อตำแหน่งในสายงานตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนด ซึ่งใช้กับทุกเครื่องแบบ โดยประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา
top

:: ภาค 4 เบ็ดเตล็ด
ข้อ 17 เครื่องแบบพิเศษข้าราชการประจำด่านอาหารและยา แบบใดจะต้องแต่งในโอกาสใดให้เป็นไปตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด
ข้อ 18 ข้าราชการประจำด่านอาหารและยา ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือได้รับพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ให้ประดับแพรแถบอย่างเดียวกับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย เว้นแต่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ประดับที่อกเสื้อข้างขวา
ข้อ 19 ข้าราชการประจำด่านอาหารและยาซึ่งได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถ หรือเข็มแสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาของทางราชการ ให้ประดับเครื่องหมายหรือเข็มนั้นได้ตามที่ส่วนราชการกำหนด
ข้อ 20 ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดให้มีหรือเขียนรูปตัวอย่างเครื่องแบบพิเศษนี้ขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน และสอดส่องควบคุมการแต่งเครื่องแบบให้เป็นไปตามกฎนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ คือ เนื่องจากข้าราชการประจำด่านอาหารและยามีภารกิจในการตรวจสอบ ควบคุมดูแลสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย กฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง และกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ซึ่งการกระทำดังกล่าวต้องปฏิบัติงาน ณ ด่านท่าอากาศยาน ด่านท่าเรือ หรือด่านชายแดนที่มีการค้าระหว่างประเทศ สมควรกำหนดให้ข้าราชการประจำด่านอาหารและยามีเครื่องแบบพิเศษเพิ่มขึ้นจากเครื่องเบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการ จึงจำเป็นต้องออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรีนี้
top
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update