กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 20) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การทำเหมืองแร่ พ.ศ. 2461 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 82 แห่ง พระราชบัญญัติ การทำเหมืองแร่ พ.ศ. 2461 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เก็บค่าภาคหลวงแร่พลวง ในอัตราดังนี้
สินแร่พลวง หาบละ สิบบาท
แร่พลวงที่ลนไฟแล้ว หาบละ สิบห้าบาท
โลหะพลวง หาบละ ยี่สิบบาท
ข้อ 2 ให้เก็บค่าธรรมเนียมตีตราแร่พลวง ในอัตราหนึ่งบาท ต่อน้ำหนักแร่ พลวงหนึ่งหาบ เศษของหาบให้คำนวณเรียกเก็บตามส่วนของน้ำหนัก


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2489
:: (ลงชื่อ) ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุตสาหกรรม

(ร.จ. เล่ม 63 ตอนที่ 63 หน้า 489 วันที่ 24 กันยายน 2489)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update