แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รวม รายชื่อกฎกระทรวงที่ขึ้นต้นด้วย
1. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2. เหรียญเฉลิมพระเกียรติ 3. ให้จัดเก็บค่าแสตมป์
4. ให้จัดเก็บภาษี 5. ให้บังคับใช้ผังเมืองรวม 6. ให้ใช้ประมวลกฎหมาย
7. ให้ใช้พระธรรมนูญ 8. ให้ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น 9. องค์การโทรศัพท์
10. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 11. องค์การร่วมไทย 12. ออมสิน
13. อากรรังนกอีเอ่น 14. อาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิด 15. อาหาร
1.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เหรียญเฉลิมพระเกียรติ ให้จัดเก็บค่าแสตมป์ Top
1. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉ.10 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อมูล
2. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉ.12 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อมูล
3. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉ.13 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อมูล
4. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉ.14 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อมูล
5. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉ.15 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อมูล
6. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉ.3 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อมูล
7. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉ.4 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2538 ข้อมูล
8. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉ.6 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อมูล
9. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉ.7 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2539 ข้อมูล
10. หลักทรัพย์และตลาดหหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อมูล
11. เหรียญเฉลิมเกียรติ พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.เหรียญเฉลิมเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ.2527 ข้อมูล
12. เหรียญเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.เหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.2495 ข้อมูล
13. เหรียญเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.เหรียญเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ.2539 ข้อมูล
14. ให้จัดเก็บค่าแสตมป์ ภาษียาสูบสำหรับยาเส้น และยาสูบ ในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติ จ.กระบี่ จ.พังงา จ.ภูเก็ต] ข้อมูล
2.ให้จัดเก็บภาษี ให้บังคับใช้ผังเมืองรวม Top
1. ให้จัดเก็บภาษี สุราอัตราต่ำเป็นพิเศษในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติ จ.กระบี่ จ.พังงา จ.ภูเก็ต] ข้อมูล
2. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เกาะภูเก็ต พ.ศ.2548 อ่าน
3. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ.นนทบุรี พ.ศ.2548 (ในท้องที่จ.นนทบุรี) อ่าน
4. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ชุมชนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2549 อ่าน
5. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ชุมชนท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2549 ข้อมูล
6. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา จ.สงขลา พ.ศ.2548 ข้อมูล
7. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ชุมชนท่าลาน จ.สระบุรี พ.ศ.2548 ข้อมูล
8. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ชุมชนบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2546 อ่าน
9. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ชุมชนบ้านเพ จ.ระยอง พ.ศ.2549 ข้อมูล
10. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ชุมชนอ้อมใหญ่ จ.นครปฐม พ.ศ.2549 อ่าน
11. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จ.ระยอง ฉ.2 พ.ศ.2548 ข้อมูล
12. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จ.ระยอง ฉ.3 พ.ศ.2549 อ่าน
13. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จ.ระยอง พ.ศ.2546 อ่าน
14. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
15. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองแก่งคอย จ.สระบุรี พ.ศ.2549 ข้อมูล
16. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองจันทบุรี ฉ.2 พ.ศ.2548 ข้อมูล
17. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองฉะเชิงเทรา พ.ศ.2549 อ่าน
18. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองนครนายก พ.ศ.2549 อ่าน
19. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองนครราชสีมา พ.ศ.2547 อ่าน
20. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี พ.ศ.2548 อ่าน
21. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองพะเยา พ.ศ.2548 ข้อมูล
22. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พ.ศ.2546 อ่าน
23. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองพัทลุง พ.ศ.2549 ข้อมูล
24. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองพิจิตร พ.ศ.2549 ข้อมูล
25. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองมุกดาหาร พ.ศ.2549 ข้อมูล
26. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองยโสธร พ.ศ.2548 ข้อมูล
27. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองร้อยเอ็ด พ.ศ.2549 ข้อมูล
28. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองระยอง พ.ศ.2549 อ่าน
29. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองลพบุรี ฉ.2 พ.ศ.2549 ข้อมูล
30. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองสระแก้ว พ.ศ.2547 อ่าน
31. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองสระบุรี พ.ศ.2548 อ่าน
32. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย พ.ศ.2548 ข้อมูล
33. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองสุรินทร์ พ.ศ.2549 อ่าน
34. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2549 ข้อมูล
35. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองอัมพวา จ.สมุทรสงคราม ฉ.2 พ.ศ.2548 ข้อมูล
36. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองอุบลราชธานี - วารินชำราบ พ.ศ.2547 อ่าน
37. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สมุทรปราการ ฉ.2 พ.ศ.2548 อ่าน
38. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สมุทรปราการ ฉ.3 พ.ศ.2548 อ่าน
3.ให้ใช้ประมวลกฎหมาย ให้ใช้พระธรรมนูญ ให้ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น Top
1. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน ฉ.50 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 อ่าน
2. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน ฉ.51 ออกตามความใน พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 พ.ศ.2549 อ่าน
3. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน ฉ.52 ออกตามความใน พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 พ.ศ.2549 ข้อมูล
4. ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉ.5 ออกตามความใน พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง พ.ศ.2477
ข้อมูล
5. ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉ.9 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พ.ศ.2477 ข้อมูล
6. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2477 ข้อมูล
7. ให้ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยประธานสภาท้องถิ่นมีสิทธิแต่งเครื่องแบบได้เช่นเดียวกับสมาชิกสภาท้องถิ่น] อ่าน
8. อ.ท่าแพ อ.ทุ่งหว้า อ.ละงู และอ.เมืองสตูล จ.สตูล พ.ศ.2549 ข้อมูล
4.องค์การโทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การร่วมไทย Top
  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ฉ.2 พ.ศ.2501 ออกตามความใน พรบ.องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
พ.ศ.2497 ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมายพนักงานขององค์การโทรศัพท์
ข้อมูล
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉ.2 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ข้อมูล
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉ.3 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ข้อมูล
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉ.4 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540 อ่าน
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉ.5 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ข้อมูล
  องค์การร่วมไทย พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.องค์การร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ.2533 ข้อมูล
5.ออมสิน อากรรังนกอีเอ่น อาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิด อาหาร Top
1. ออมสิน ฉ.31 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.ธ.ออมสิน พ.ศ.2489 ข้อมูล
2. ออมสิน ฉ.32 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.ธ.ออมสิน พ.ศ.2489 ข้อมูล
3. ออมสิน ฉ.34 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.ธ.ออมสิน พ.ศ.2489 ข้อมูล
4. ออมสิน ฉ.35 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.ธ.ออมสิน พ.ศ.2489 ข้อมูล
5. ออมสิน ฉ.43 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.ธ.ออมสิน พ.ศ.2489 ข้อมูล
6. ออมสิน ฉ.44 พ.ศ.2546 ออกตามความใน พรบ.ธ.ออมสิน พ.ศ.2489 อ่าน
7. ออมสิน ฉ.45 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.ธ.ออมสิน พ.ศ.2489 ข้อมูล
8. อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.2540 ข้อมูล
9. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง ฉ.12 พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง พ.ศ.2590
ข้อมูล
10. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง ฉ.13 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง พ.ศ.2490
ข้อมูล
11. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง ฉ.15 พ.ศ.2545 ออกตามความใน พรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง พ.ศ.2490 ข้อมูล
12. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง ฉ.16 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง พ.ศ.2490 อ่าน
13. อาหาร ฉ.1 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 ข้อมูล
14. อาหาร ฉ.10 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ. พ.ศ.2522 ข้อมูล
15. อาหาร ฉ.11 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 อ่าน
16. อาหาร ฉ.12 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 อ่าน
17. อาหาร ฉ.2 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 ข้อมูล
18. อาหาร ฉ.3 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 ข้อมูล
19. อาหาร ฉ.4 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 ข้อมูล
20. อาหาร ฉ.5 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 ข้อมูล
21. อาหาร ฉ.6 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 ข้อมูล
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update