กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 29)

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ในบรรดา กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก นั้น ให้ผ่อนผันใช้ได้ในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว
(ก) เสื้อรูปลักษณะเดิม แต่จะมีดุมที่ปลายแขนข้างละ 1 ดุมก็ได้ หรือแขนสั้นเพียงข้อศอกก็ได้ หรือ
(ข) เสื้อรูปลักษณะเดิม แต่กระเป๋าไม่มีแถบกลางมีดุมที่อกเสื้อ 5 ดุมไม่มีดุม และไม่มีขอที่คอ ดุมเม็ดที่ 1 ให้ติดต่ำจากแนวคอเสื้อลงมาไม่เกิน 1 เซนติเมตร แขนเสื้อ จะใช้แขนยาว มีดุมที่ปลายแขนเสื้อข้างละ 1 ดุม หรือแขนสั้นเพียงข้อศอกก็ได้
(2) อินทรธนู
ในโอกาศที่ไม่เกี่ยวกับงานเกียรติยศ อินทรธนูอ่อนที่ใช้กับเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวนั้น จะใช้กับเสื้อชั้นนอกสีกากีแกมเขียวแทนอินทรธนูแข็งก็ได้
(3) กางเกงสีกากีแกมเขียวแบบขาสั้น
สำหรับกางเกงแบบขาสั้น ซึ่งมีดุมหรือหัวเข็มขัดรัดปลายขากางเกงตอนใต้เข่านั้น สำหรับนายทหารประทวน (เว้นจ่านายสิบ) และพลทหาร จะใช้กางเกงกีฬาแบบขาสั้นสีกากี แกมเขียวแทนก็ได้ แต่ให้คงใช้ผ้าพันแข้งกับรองเท้าหุ้มข้อตามเดิม
(4) รองเท่า
ในโอกาศที่ใช้กางเกงสีกากีแกมเขียวแบบขายาว จะใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำหรือสีน้ำตาลที่ไม่มีลวดลาย กับถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้าก็ได้ แต่ห้ามติดเดือยที่รองเท้าชนิดนี้ สำหรับนายทหารประทวนจะใช้รองเท้าหุ้นส้นทำด้วยสิ่งอื่น ที่มิใช่หนังก็ได้ แต่ต้องมีสีและ รูปลักษณะดังกล่าวข้างต้นและจะไม่สวมถุงเท้าก็ได้
(5) สายยงยศสีกากีแกมเขียวหมายตำแหน่งเสลาธิการ และฝ่ายเสนาธิการ
สายยงยศสีกากีแกมเขียวหมายตำแหน่งเสนาธิการ และฝ่ายเสนาธิการที่ใช้ประกอบกับเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวนั้น ให้ใช้เพียงสายเกลี้ยง 1 เส้น ปลายสายรวบติดใต้อินทรธนู เสื้อข้างขวา ทำเป็นบ่วงผ่านทางหน้าอกมาคล้องที่ดุมอกเสื้อเม็ดที่หนึ่ง


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488
:: (ลงชื่อ) พล ร.ท. ศ. กมลนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

(ร.จ. เล่ม 62 ตอนที่ 12 หน้า 184 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2488)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update