กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 30) ข้อที่ 1-8

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 27)
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (2) ของ ข้อ 8 แห่ง กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 26) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(2) หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว มีกระบังสีเดียวกับหมวก และมีเครื่องประกอบ คือ
(ก) สายรัดคางหนังสีน้ำตาล กว้าง 1 เซนติเมตร
(ข) ดุมขนาดเล็ก ลักษณะกลมแบน สีกากีแกมเขียว หรือสีน้ำตาลแก่ ตรึงปลาย สายรัดคางติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุม
(ค) ผ้าพันหมวกสีเดียวกับหมวก มีขลิบริมกว้าง 5 มิลลิเมตร สำหรับนายทหารตั้งแต่ชั้นนายพลขึ้นไป ใช้สีบานเย็น สำหรับทหารอื่นใช้สีตามเหล่าจำพวก และสังกัดดังนี้
ทหารราบ นักเรียนนายร้อยทหารบก นักเรียนเทคนิคทหารบก นักเรียนนายร้อยสำรองทหารบก และนักเรียนนายทหารสารวัตร สีแดง
ทหารม้า และทหารรถรบ สีน้ำเงินหม่น
ทหารปืนใหญ่ และทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน สีเหลือง
ทหารช่าง สีดำ
ทหารสื่อสาร สีเม็ดมะปราง
ทหารเสนารักษ์ และนักเรียนนายทหารเสนารักษ์ สีเขียนใบไม้
ทหารจำพวกอื่นนอกจากนี้ สีน้ำเงินแก่"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (ก) (3) ของ ข้อ 8 แห่ง กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 26) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(3) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว มีกระบังสีดำมันและมีเครื่องประกอบ คือ
(ก) สายรัดคางกว้าง 1 เซนติเมตร สำหรับนายทหารสัญญาบัตร นักเรียนนายร้อยทหารบก นักเรียนเทคนิคทหารบก นักเรียนนายร้อยสำรองทหารบก นักเรียนนายทหารเสนารักษ์ และนักเรียนนายทหารสารวัตร ใช้แทนไหมทองสำหรับทหารอื่นนอกจากนี้ใช้แถบ สีดำ"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (1) ของ ข้อ 24 แห่ง กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 26) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(1) อินทรธนูนักเรียนนายร้อยทหารบก นักเรียนเทคนิคทหารบก นักเรียนนายร้อยสำรองทหารบก นักเรียนทหารเสนารักษ์ และนักเรียนนายทหารสารวัตรมีแถบไหมทองกว้าง 1 เซนติเมตร พาดกึ่งกลางตามส่วนยาวของอินทรธนู"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (2) ของ ข้อ 25 แห่ง กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 26) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(2) นักเรียนนายร้อยทหารบก ติดอักษร นร. นักเรียนเทคนิคทหารบก ติดอักษร ทน. นักเรียนนายร้อยสำรองทหารบก ติดอักษร นส. นักเรียนนายทหารเสนารักษ์ ติดอักษร สร. นักเรียนนายทหารสารวัตร ติดอักษร สห. ตรงกึ่งกลางอินทรธนู และติดหมายเลขประจำชั้น ถ้ามีที่ริมอินทรธนูทางด้านไหล่โดยหันส่วนบนของอักษร และเลขไปทางด้านคอ"
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (9) ของ ข้อ 27 แห่ง กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 26) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(9) นักเรียนนายร้อยทหารบก นักเรียนเทคนิคทหารบก นักเรียนนายร้อยทหารบก และนักเรียนนายทหารสารวัตร รูปปืนเล็กกับกระบี่ไขว้กัน ประกอบกับอักษร ร."
ข้อ 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรค 2 ของ ข้อ 42 แห่ง กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 26)
"ส่วนนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนและพลทหารสังกัดกรมสารวัตรทหาร หากมิได้กระทำหน้าที่ตามความในวรรคก่อน ให้มีเครื่องหมายสังกัดกรมสารวัตรทหารอย่างเดียวกับ ข้อ 41 แต่ทำด้วยโลหะสีขาว ขนาดสูงและกว้างด้านละ 4 เซนติเมตร ติดที่อกเสื้อเบื้องขวาเหนือตะเข็บกระเป๋า ถ้าเป็นผู้ที่มีเครื่องหมายอื่นติดอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนี้ ก็ให้ติดเครื่องหมายสังกัดกรมสารวัตรทหารถัดลงมา"
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความใน (1) ของ ข้อ 43 แห่ง กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 26) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(1) สำหรับนายทหารสัญญาบัตร นักเรียนนายร้อยทหารบก นักเรียนเทคนิคทหารบก นักเรียนนายร้อยสำรองทหารบก นักเรียนนายทหารเสนารักษ์ และนักเรียนนายทหารสารวัตรประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว ถ้าแต่งในต่างประเทศจะใช้หมวกทรงหม้อตาลสีดำ มีเครื่องประกอบเช่นเดียวกับหมวกทรงหม้อตาลสีขาว เว้นแต่พื้นของผ้าพันหมวก ให้ใช้สีเดียวกับหมวกก็ได้
(ข) เสื้อชั้นนอกสักหลาดหรือเชิ๊ตสีดำแบบคอแบะ มีดุมขนาดใหญ่ที่แนวอกเสื้อ 5 ดุม ที่ปลายแขนเสื้อด้านนอกมีดุมขนาดเล็กข้างละ 3 ดุม มีกระเป๋าและดุมเช่นเดียวกับเสื้อชั้นนอกสีกากีแกมเขียว
(ค) เสื้อเชิ๊ตสีขาว ข้อมืออ่อนหรือแข็งประกอบกับคอพับสีขาวอ่อนหรือแข็งอย่างพับสองชั้น กับผูกคอด้วยผ้าหรือแพรสีดำเงื่อนกลาสี
(ง) กางเกงผ้าสักหลาดหรือเชิ๊ตสีขาว แบบขายาว ถ้าแต่งในต่างประเทศจะใช้กางเกงสักหลาดสีดำ แบบขายาวก็ได้
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
(ฉ) เข็มขัดหน้าสีน้ำตาล คาดทับเสื้อ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้เข็มขัดชนิดมีสายโยง หรือไม่ใช้เข็มขัดก็ได้"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2488
:: (ลงชื่อ) พล ร.ท.ศ. กมลนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

(ร.จ. เล่ม 62 ตอนที่ 42 หน้า 485 วันที่ 7 สิงหาคม 2488)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update