กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 31)

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 51ทวิ แห่ง กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 26)
" ข้อ 51ทวิ ทหารในกองพันทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งกระทำหน้าที่รักษาการณ์ในพระราชฐานในบางโอกาศให้ ใช้เครื่องแบบประกอบด้วย
(ก) หมวกยอดสีขาว มีตราราชวัลลภติดที่ด้านหน้าหมวก ประกอบกับสายรัดคาง และยอดหมวกทำด้วยโลหะสีทอง
(ข) เสื้อชั้นนอกสีขาวอย่างเดียวกับเครื่องปกติแบบ ก. แต่ดุมขนาดใหญ่ที่ อกเสื้อ 5 ดุมนั้น ทำด้วยโลหะสีทองดุนเป็นรูปอักษรพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร.
(ค) อินทรธนูอย่างเดียวกับเครื่องปรกติแบบ ก. แต่สำหรับพลทหารใช้อินทรธนู อ่อนทำด้วยผ้าสีเดียวกับเสท้อและขัดดุมขนาดเล็กลักษณะเช่นเดียวกับดุมเสื้อ
(ง) กางเกงสักหลาดหรือเชิดสีน้ำเงินแก่แบบขายาวปลายขาเรียว มีแถบ สักหลาดสีแดงที่แนวตะเข็บกางเกงด้านนอก นายทหารชั้นประทวน และพลหทารกว้าง 1 เซนติเมตร 1 แถบ สำหรับนายทหารสัญญาบัตร 2 แถบเคียงกัน รวมทั้ง 2 แถบกว้าง 5 เซนติเมตร สำหรับผู้มีหน้าที่ขี่ม้าใช้กางเกงแถบแบบขี่ม้าได้
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ แต่นายทหารสัญญาบัตรให้ใช้รองเท้าหุ้มข้อหนัง สีดำยืดข้าง ถ้าใช้กางเกงแถบแบบขี่ม้า ให้ใช้รองเท้าสูงหนังสีดำ
(ฉ) คันชีพสายสพายหนังสีขาว มีตราราชวัลลภทำด้วยโลหะสีทอง สำหรับนายทหารสัญญาบัตรคันชีพสีน้ำเงินแก่ สายสพายหนังพื้นนอกไหมทอง
(ช) เข็มขัดพร้อมด้วยซองตามปลายปืน หนังสีขาวคาดทับเสื้อเฉพาะนายสิบ พลทหารส่วนจ่านายสิบและนายทหารสัญญาบัตรใช้เข็มขัดชนิดมีสายกระบี่กว้าง 2 เซนติเมตร 2 เส้น เย็บติดกับเข็มขัดพื้นหนังสีเดียวกับเข็มขัดมีแถบทองกว้าง 1.5 เซนติเมตร หัวเข็มกลัด สายกระบี่ทำด้วยโลหะสีทองรูปสี่เหลี่ยม คาดไว้ในเสื้อ"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2488
:: (ลงชื่อ) จ. วิชิตสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

(ร.จ. เล่ม 62 ตอนที่ 69 หน้า 696 วันที่ 4 ธันวาคม 2488)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update