แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์
 
กลับไปที่หน้าสารบาญส่วนที่ 7 หุ้นกู้
Topมาตรา 1229 บริษัทจะออกหุ้นกู้ไม่ได้
หมายเหตุอ่านแก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ. แก้ไขเพิ่มเติมปพพ.(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2521
โปรดสังเกตด้วยว่า ความตาม มาตรา 1229 บริษัทจะออกหุ้นกู้ไม่ได้ เป็นการควบคุมการประกอบการประเภทบริษัทจำกัด เพื่อมิให้เกิดความ เสียหายต่อประชาชนทั่วไป
Topมาตรา 1230 (ยกเลิกทั้ง มาตรา )
หมายเหตุอ่านยกเลิกโดยพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมปพพ.(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2521
Topมาตรา 1231 (ยกเลิกทั้ง มาตรา )
หมายเหตุอ่านยกเลิกโดยพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมปพพ.(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2521
Topมาตรา 1232 (ยกเลิกทั้ง มาตรา )
หมายเหตุอ่านยกเลิกโดยพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมปพพ.(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2521
Topมาตรา 1233 (ยกเลิกทั้ง มาตรา )
หมายเหตุอ่านยกเลิกโดยพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมปพพ.(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2521
Topมาตรา 1234 (ยกเลิกทั้ง มาตรา )
หมายเหตุอ่านยกเลิกโดยพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมปพพ.(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2521
Topมาตรา 1235 (ยกเลิกทั้ง มาตรา )
หมายเหตุอ่านยกเลิกโดย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมปพพ.(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2521

  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update