กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-4 5-13 14-36 37-43 44-51 52-56 57-59 60  
 
:: พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ. 2541

:: บทนำ มาตรา 1-4
:: หมวด1 การจัดตั้งกองทุน มาตรา 5-13
:: หมวด2 คณะกรรมการ และการบริหารกองทุน มาตรา 14-36
:: หมวด3 การจัดการเงิน ให้กู้ยืม มาตรา 37-43
:: หมวด4 การให้กู้ยืมเงิน และการชำระหนี้ มาตรา 44-51
:: หมวด5 การนำเงินส่งกองทุน มาตรา 52-56
:: หมวด6 การเงินและการบัญชี มาตรา 57-59
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 60
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update