กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-4 5-10 11-24 25-29 30-35 36 37  
 
:: พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2541

:: บทนิยาม มาตรา 1-4
:: หมวด1 บททั่วไป มาตรา 5-10
:: หมวด2 การดำเนินกิจการ มาตรา 11-24
:: หมวด3 คณาจารย์ มาตรา 25-29
:: หมวด4 ปริญญา และเครื่องหมายวิทยฐานะ มาตรา 30-35
:: หมวด5 บทกำหนดโทษ มาตรา 36
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 37

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update