กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-5 6-13 14-16 17-25 26-27 28-40 41-49 50-53 54-69 70-77 78-82 83-84  
 
:: พระราชบัญญัติ การผังเมือง พุทธศักราช 2518

:: บทนิยาม มาตรา 1-5
:: หมวด1 คณะกรรมการ ผังเมือง มาตรา 6-13
:: หมวด2 การสำรวจ เพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ มาตรา 14-16
:: หมวด3 การวาง และจัดทำผังเมืองรวม มาตรา 17-25
:: หมวด4 การใช้บังคับ ผังเมืองรวม มาตรา 26-27
:: หมวด5 การวาง และจัดทำผังเมืองเฉพาะ มาตรา 28-40
:: หมวด6 การใช้บังคับ ผังเมืองเฉพาะ มาตรา 41-49
:: หมวด7 คณะกรรมการ บริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น มาตรา 50-53
:: หมวด8 การรื้อ ย้าย หรือดัดแปลงอาคาร มาตรา 54-69
:: หมวด9 อุทธรณ์ มาตรา 70-77
:: หมวด10 บทเบ็ดเสร็จ มาตรา 78-82
:: หมวด11 บทกำหนดโทษ มาตรา 83-84
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update