กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-5 6-11 12-15 16-51 52-61 62-64 65 66-91 92-94  
 
:: พระราชบัญญัติ มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542

:: บทนิยาม มาตรา 1- 5
:: หมวด1 บททั่วไป มาตรา 6-11
:: หมวด2 แบบ มาตรา ชั่งตวงวัด มาตรา 12-15
:: หมวด3 เครื่องชั่งตวงวัด มาตรา 16-51
:: หมวด4 อำนาจหน้าที่ของนายตรวจชั่งตวงวัด มาตรา 52-61
:: หมวด6 สินค้าหีบห่อ มาตรา 62-64
:: หมวด6 เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อการส่งออก มาตรา 65
:: หมวด7 บทกำหนดโทษ มาตรา 66-91
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 92-94


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update