กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 9  
   
:: พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตราที่ 9

:: หมวด 2 การบริหารกรุงเทพมหานคร
มาตรา 9 การบริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
(1) สภากรุงเทพมหานคร
(2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update