กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-4 5-17 18-27 28-32 33-36  
 
:: พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

:: บทนิยาม มาตรา 1-4
:: หมวด1 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 5-17
:: หมวด2 เงินค่าทดแทน มาตรา 18-27
:: หมวด3 วิธีเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 28-32
:: หมวด4 บทเบ็ดเสร็จ มาตรา 33-36


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update