กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-4 5-11 12-13 14-23 24-28 29-30  
 
:: พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542

:: บทนิยาม มาตรา 1-4
:: หมวด1 ศาลล้มละลาย มาตรา 5-11
:: หมวด2 ผู้พิพากษาในศาลล้มละลาย มาตรา 12-13
:: หมวด3 วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย
:: ส่วนที่1 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น มาตรา 14-23
:: ส่วนที่2 อุทธรณ์ มาตรา 24-28
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 29-30

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update