กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-4 5-8 9-24 25-29 30-32 33-34
   
:: พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ. ศ. 2540

:: บทนิยาม มาตรา 1-4
:: หมวด1 บททั่วไป มาตรา 5-8
:: หมวด2 นิติบุคคลเฉพาะกิจ มาตรา 9-24
:: หมวด3 ผู้แทนชั่วคราว มาตรา 25-29
:: หมวด4 พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 30-32
:: หมวด5 บทกำหนดโทษ มาตรา 33-44













 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update