กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-4 5-12 13-22 23-26 27 28
   
:: พระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ. ศ. 2540

บทนิยาม มาตรา 1-4
:: หมวด1 การจัดตั้งและเงินทุน มาตรา 5-12
:: หมวด2 คณะกรรมการและการจัดการ มาตรา 13-22
:: หมวด3 การกำกับ การดำเนินงาน และการควบคุม มาตรา 23-26
:: หมวด4 การจัดสรรกำไร มาตรา 27
บทเฉพาะกาล มาตรา 28

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update