กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-4 5-11 12-23 24-25 26 27-31
   
:: พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ. ศ. 2540

:: บทนิยาม มาตรา 1-4
:: หมวด1 การจัดตั้งและเงินทุน มาตรา 5-11
:: หมวด2 คณะกรรมการและการจัดการ มาตรา 12-23
:: หมวด3 การกำกับ การดำเนินงาน และการควบคุม มาตรา 24-25
:: หมวด4 การจัดสรรกำไร มาตรา 26
:: หมวด5 การสอบและตรวจบัญชี มาตรา 27-31

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update