กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  ข้อที่ 1 2 3 4 5 6  
   
:: ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 305 ข้อที่ 1-6

โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า สมควรมีเหรียญที่ระลึกเชิดชูเกียรติเป็นการตอบแทนคุณความดีและเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล เพื่อมอบให้แก่ผู้สนับสนุนช่วยเหลือในการปฏิบัติการป้องกันหรือปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้มีเหรียญเพื่อมอบให้แก่ผู้สนับสนุนช่วยเหลือในการปฏิบัติการป้องกัน หรือปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมนิวนิสต์เรียกว่า "เหรียญสนองเสรีชน" ใช้อักษรย่อว่า ส.ส.ช.
ข้อ 2 เหรียญสนองเสรีชน เป็นเหรียญโลหะสีเงิน รูปกลมแบนเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร ด้านหน้าเหรียญตรงกลางมีรูปจักร มีสมอขัดในรูปวงจักร ซ้ายขวาของจักรมีรูปปีกนกทับอยู่บนพระแสงดาบ เขน และโล่ ตอนบนเป็นรูปครุฑพ่าห์ ด้านหลังเหรียญ ตรงกลางมีอักษรจารึกว่า "สนองเสรีชน" มีลายไทยประกอบอยู่เบื้องหลัง และมีลายพุ่มข้าวบิณฑ์ทำด้วยโลหะสีเงินติดที่ห่วง สำหรับบุรุษใช้ห้อยกับแพรแถบกว้าง 35 มิลลิเมตร พื้นสีเงินน้ำ ตรงกลางมีริ้วสีขาว 4 ริ้ว กับริ้วสีแดง 3 ริ้ว สลับกันกว้าง 15 มิลลิเมตร สำหรับสตรีใช้ห้อยกับแพรแถบดังกล่าวผูกเป็นรูปแมลงปอ
ข้อ 3 เหรียญสนองเสรีชนจะมอบให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการปฏิบัติการป้องกันหรือปราบปรามผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์อันสมควรได้รับเป็นที่ระลึกเพื่อตอบแทนคุณความดีและเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล
ข้อ 4 ถ้าผู้สมัครได้รับมอบเหรียญสนองเสรีชนวายชนม์เสียก่อนได้รับมอบ จะได้มอบแก่ทายาทโดยธรรมดนใดคนหนึ่ง เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตามลำดับดังนี้
ลำดับ 1 คู่สมรส
ลำดับ 2 บุตรคนใหญ่ของจำนวนบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่
ลำดับ 3 บิดา
ลำดับ 4 มารดา
ข้อ 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้
ข้อ 6 (1) ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

:: ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 จอมพล ถ.กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update