แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
 
หน้า 1 หน้า 2
     
 
รวม ประกาศ [จัดเรียงตามตัวอักษร]

กองทุนสนับสนุนการวิจัย ทะเบียนสมาคมการค้า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เทศบาลบ่อพลอย สำนักงานประกันสังคม
การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจ ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน นายทะเบียนสมาคม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ปตท. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้อำนวยการทางหลวง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก มหาวิทยาลัย สำนักงานศาลปกครอง
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รัฐสภา สำนักงานศาลยุติธรรม
คณะกรรมการสัตวแพทยสภา ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สภาการพยาบาล สำนักนายกรัฐมนตรี
คณะรักษาความสงบ ส่งเสริมการลงทุน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
คณะนายกรัฐมนตรี สำนักงาน ก.บช. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
คุ้มครองการลงทุน สำนักงานกิจการยุติธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อธิบดีกรมสรรพากร
แต่งตั้งองคมนตรี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อื่นๆ

  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  การกำหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ขอข้อมูล]
การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติม [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.กาฬสินธุ์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.ฉะเชิงเทรา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.ชุมพร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.เชียงราย [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.ตรัง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.นครนายก [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.นครราชสีมา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.นครศรีธรรมราช [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.นครศรีธรรมราช [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.ประจวบคีรีขันธ์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.พระนครศรีอยุธยา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.พังงา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.พัทลุง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.แพร่ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.ภูเก็ต.. [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.มหาสารคาม [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.ระนอง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.ระยอง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.ราชบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.ลำปาง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.ลำปาง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.ลำพูน [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.ศรีสะเกษ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.สงขลา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.สกลนคร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.สกลนคร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.สตูล [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.สุราษฎร์ธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต จ.อุตรดิตถ์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ใน จ.ชุมพร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ต.สอง อ.สอง จ.แพร่ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จ.นครศรีธรรมราช [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จ.ภูเก็ต [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จ.สุโขทัย [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จ.หนองคาย [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จ.อุทัยธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จ.อุบลราชธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.กาฬสินธุ์ [อ่าน]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.กาฬสินธุ์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.กาฬสินธุ์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.กาฬสินธุ์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.กาฬสินธุ์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.กระบี่ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.กระบี่ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.กาญจนบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.กาญจนบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.กาฬสินธุ์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.กำแพงเพชร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.กำแพงเพชร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.กำแพงเพชร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.กำแพงเพชร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.กำแพงเพชร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ขอนแก่น [อ่าน]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ขอนแก่น [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ขอนแก่น [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ขอนแก่น [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ขอนแก่น [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ขอนแก่น [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ขอนแก่น [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.จันทบุรี [อ่าน]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.จันทบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.จันทบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.จันทบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.จันทบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.จันทบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ฉะเชิงเทรา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ฉะเชิงเทรา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ฉะเชิงเทรา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ฉะเชิงเทรา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ชลบุรี [อ่าน]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ชลบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ชลบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ชลบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ชลบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ชัยนาท [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ชัยภูมิ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ชัยภูมิ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ชัยภูมิ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ชัยภูมิ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ชุมพร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ชุมพร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ชุมพร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เชียงราย [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เชียงราย [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เชียงราย [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เชียงราย [อ่าน]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เชียงใหม่ [อ่าน]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เชียงใหม่ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เชียงใหม่ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เชียงใหม่ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เชียงใหม่ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เชียงใหม่ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ตรัง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ตรัง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ตรัง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ตรัง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ตราด [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ตราด [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ตราด [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ตาก [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครปฐม [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครสวรรค์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครนายก [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครพนม [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครราชสีมา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครราชสีมา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครราชสีมา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครราชสีมา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครราชสีมา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครศรีธรรมราช [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครศรีธรรมราช [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครศรีธรรมราช [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครศรีธรรมราช [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครศรีธรรมราช [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครสวรรค์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครสวรรค์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครสวรรค์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นนทบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นราธิวาส [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นราธิวาส [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นราธิวาส [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.น่าน [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.บุรีรัมย์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.บุรีรัมย์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.บุรีรัมย์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.บุรีรัมย์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ปทุมธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ปทุมธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ปทุมธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ปทุมธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ปราจีนบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ปราจีนบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ปราจีนบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ปัตตานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พะเยา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เพชรบูรณ์ [อ่าน]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เพชรบูรณ์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เพชรบูรณ์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พระนครศรีอยุธยา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พระนครศรีอยุธยา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พระนครศรีอยุธยา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พระนครศรีอยุธยา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พะเยา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พังงา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พังงา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พิจิตร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พิจิตร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พิจิตร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พิจิตร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พิษณุโลก [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พิษณุโลก [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พิษณุโลก [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พิษณุโลก [อ่าน]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เพชรบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เพชรบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เพชรบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เพชรบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.แพร่ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.แพร่ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ภูเก็ต [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ภูเก็ต [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ภูเก็ต [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.มหาสารคาม [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.แม่ฮ่องสอน [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.แม่ฮ่องสอน [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.มุกดาหาร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ยโสธร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ยโสธร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ยโสธร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ยโสธร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ยโสธร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ยะลา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ร้อยเอ็ด [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ร้อยเอ็ด [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ระยอง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ระยอง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ระยอง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ระยอง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ระยอง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ราชบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ราชบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ลพบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ลำปาง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ลำปาง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ลำปาง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ลำพูน [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เลย [อ่าน]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เลย [อ่าน]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เลย [อ่าน]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เลย [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ลพบุรี [อ่าน]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ลพบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ลำปาง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ลำพูน [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ลำพูน [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ศรีสะเกษ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ศรีสะเกษ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สกลนคร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สกลนคร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สกลนคร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สกลนคร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สกลนคร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สงขลา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สงขลา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สงขลา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สตูล [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สมุทรปราการ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สมุทรปราการ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สมุทรสงคราม [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สมุทรสาคร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สมุทรสาคร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สมุทรสาคร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สระแก้ว [อ่าน]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สระบุรี.. [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สระบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สระบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สระบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สระบุรี [อ่าน]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สระบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สิงห์บุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุโขทัย [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุโขทัย [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุพรรณบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุราษฎร์ธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุราษฎร์ธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุราษฎร์ธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุราษฎร์ธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุราษฎร์ธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุราษฎร์ธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุราษฎร์ธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุรินทร์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุพรรณบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.หนองคาย [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.หนองคาย [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.หนองคาย [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.หนองคาย [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.หนองคาย [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.หนองบัวลำภู [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.หนองบัวลำภู [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.หนองบัวลำภู [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.หนองบัวลำภู [อ่าน]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อ่างทอง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อ่างทอง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อำนาจเจริญ [อ่าน]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อำนาจเจริญ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อุดรธานี [อ่าน]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อุดรธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อุดรธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อุตรดิตถ์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อุตรดิตถ์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อุทัยธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อุทัยธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อุบลราชธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อุบลราชธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อุบลราชธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อุบลราชธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อุบลราชธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อุบลราชธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อุบลราชธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.กระบี่ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.กาญจนบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.กำแพงเพชร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ขอนแก่น [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.จันทบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ฉะเชิงเทรา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ชลบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ชัยนาท [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ชัยภูมิ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ชุมพร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.เชียงใหม่ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ตรัง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ตราด [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ตาก [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.นครนายก [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.นครปฐม [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.นครพนม [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.นครราชสีมา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.นครศรีธรรมราช [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.นครสวรรค์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.นนทบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.นราธิวาส [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.น่าน [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ปทุมธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ประจวบคีรีขันธ์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ปราจีนบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ปัตตานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.พระนครศรีอยุธยา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.พะเยา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.พังงา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.พัทลุง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.พิจิตร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.พิษณุโลก [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.เพชรบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.เพชรบูรณ์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.แพร่ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ภูเก็ต [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.มหาสารคาม [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.มุกดาหาร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.แม่ฮ่องสอน [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ยโสธร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ยะลา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ร้อยเอ็ด [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ระนอง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ระยอง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ราชบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ลพบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ลำปาง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ลำพูน [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.เลย [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ศรีสะเกษ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.สกลนคร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.สงขลา [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.สมุทรสาคร [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.สมุทรปราการ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.สมุทรสงคราม [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.สระแก้ว [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.สระบุรี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.สุรินทร์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.สตูล [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.สุราษฎร์ธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.หนองคาย [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.อ่างทอง [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.อำนาจเจริญ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.อุทัยธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.อุดรธานี [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.อุตรดิตถ์ [ขอข้อมูล]
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.อุบลราชธานี [ขอข้อมูล]
การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของ จ.ตราด [ขอข้อมูล]
การสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยรัฐ [ขอข้อมูล]
การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก [วันที่ 28 กันยายน 2548 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2548] [ขอข้อมูล]
การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ขอข้อมูล]
การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา [ขอข้อมูล]
การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา [ขอข้อมูล]
การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา [ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2548 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2548] [ขอข้อมูล]
การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.พิจิตร เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.สตูล เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.สิงห์บุรี [ขอข้อมูล]
การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.อุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
การห้ามประกาศ โฆษณา หรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นที่เข้าใจว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดได้รับคะแนนเท่าใด ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 [อ่าน]
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ขอข้อมูล]
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สงขลา [ขอข้อมูล]
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2548 [อ่าน]
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.อุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง
พ.ศ.2548 [ขอข้อมูล]
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.พิจิตร เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.สตูล เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.สิงห์บุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 และจ.อุทัยธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2548 [ขอข้อมูล]
กำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง [ขอข้อมูล]
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.นครพนม [ขอข้อมูล]
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ปทุมธานี [ขอข้อมูล]
จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เชียงราย [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เชียงใหม่ [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.น่าน [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นนทบุรี [อ่าน]
เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พะเยา [อ่าน]
เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.แพร่ [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เพชรบุรี [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ลำปาง [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ลำพูน [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุโขทัย [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อุทัยธานี [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต. ในจ.ตาก [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลใน จ.กาฬสินธุ์ [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเลือกตั้งสมาชิกสภาสภาเทศบาลใน จ.ขอนแก่น [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.บุรีรัมย์ [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พิษณุโลก [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ภูเก็ต [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ราชบุรี [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ราชบุรี [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ราชบุรี [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ราชบุรี [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ลำปาง [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เลย [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เลย [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ศรีสะเกษ [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุรินทร์ [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุรินทร์ [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อุบลราชธานี [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ชลบุรี [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ตาก [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ปทุมธานี [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.อุทัยธานี [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อตำบลท้องที่ประกอบเป็นท้องที่ที่เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สกลนคร [ขอข้อมูล]
เปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อตำบลที่เป็นท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต.บ้านม่วง ต.บ้านม่วง จ.สกลนคร [ขอข้อมูล]
ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จ.กาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จ.ชลบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จ.พิจิตร แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จ.ลพบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จ.สุรินทร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จ.สุโขทัย แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [ขอข้อมูล]
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ขอข้อมูล]
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ขอข้อมูล]
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.พิจิตร เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สตูล เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สิงห์บุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.อุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.อุทัยธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
ลักษณะบัตรเสียในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 [อ่าน]
วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกวุฒิสภา จ.กาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกวุฒิสภา จ.ชลบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง [วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2548 และวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2548] [ขอข้อมูล]
วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกวุฒิสภา จ.นครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกวุฒิสภา จ.พิจิตร แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกวุฒิสภา จ.ลพบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกวุฒิสภา จ.สระแก้ว แทนตำแหน่งที่ว่าง [อ่าน]
วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกวุฒิสภา จ.สุโขทัย แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกวุฒิสภา จ.สุรินทร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง [วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2548 และวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2548] [ขอข้อมูล]
วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.พิจิตร เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.สตูล เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.สิงห์บุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 และจ.อุทัยธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.อุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
วิธีการจับสลากกรณีผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเท่ากัน พ.ศ.2546 [อ่าน]
วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ใด พ.ศ.2546 [อ่าน]
วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ใด ฉ.2 พ.ศ.2546 [อ่าน]
สถาบันที่ห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ใด ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 [อ่าน]
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดไว้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ขอข้อมูล]
ให้ย่นระยะเวลาการดำเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จ.ชลบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
ให้ย่นระยะเวลาการดำเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.อุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 2
แทนตำแหน่งที่ว่าง [ขอข้อมูล]
อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาสถานที่ เพื่อให้ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประกาศนโยบาย หรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น พ.ศ.2548 [อ่าน]
top
  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
  ฉ.13 พ.ศ.2546 เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ฉ.2 [อ่าน]
top
  ประกาศคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
  ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในม.5 (1) และ (3) แห่งพรบ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
พ.ศ.2542 [อ่าน]
ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในม.5 (4) แห่งพรบ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
พ.ศ.2542 [อ่าน]
top
  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  กำหนดรายการตามสัญญาการฝึกเตรียมเข้าทำงาน [อ่าน]
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน [อ่าน]
top
  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  ที่ 1/2546 เรื่อง การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม [อ่าน]
ที่ 2/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย [อ่าน]
ที่ 5/2546 เรื่อง นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ [อ่าน]
ที่ ส. 3/2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือชิ้นส่วนแบบครบวงจร [อ่าน]
top
  ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภา
  ที่ 7/2546 ว่าด้วยการกำหนดขนาด ชนิด และจำนวนสัตว์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์ตาม ม.29 (1) [อ่าน]
top
  ประกาศคณะกรรมการให้ความเห็นชอบการให้ความคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ
  ที่ กต 0704/1/2546 เรื่อง การให้ความคุ้มครองการลงทุนจากต่างประเทศภายใต้ความตกลง เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ [อ่าน]
top
  ประกาศคณะรักษาความสงบ
  คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉ.36 [อ่าน]
top
  ประกาศจังหวัด
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน [อ่าน]
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน [อ่าน]
จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญ และวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี
  แต่งตั้งองคมนตรี [อ่าน]
top
  ประกาศเทศบาลบ่อพลอย
  การดำเนินการตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย [อ่าน]
top
  ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
  การกำหนดสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและหลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ พ.ศ.2546 [อ่าน]
การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง [อ่าน]
การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติในเรื่องการซื้อหรือมีหุ้นมีมูลค่าหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเป็นอัตราส่วนกับเงินกองทุน [อ่าน]
การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศดำรงเงินกองทุน [อ่าน]
การกำหนดให้สาขาของธนาคารต่างประเทศดำรงเงินกองทุน [อ่าน]
การกำหนดอัตราส่วนการให้กู้ยืมเงิน หรือลงทุน หรือก่อภาระผูกพัน หรือจ่ายเงินตามภาระผูกพันเพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดกับเงินกองทุนของบริษัทเงินทุน [อ่าน]
การดำรงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์และภาระผูกพันของบริษัทเงินทุน [อ่าน]
การแต่งตั้งตัวแทนรับฝากและถอนเงินของธนาคารพาณิชย์ [อ่าน]
การแต่งตั้งผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ [อ่าน]
การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ [อ่าน]
การถอนผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ [อ่าน]
การประกาศรายการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเงินทุนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ [อ่าน]
การประกาศรายการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเงินทุนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ [อ่าน]
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์ [อ่าน]
การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรมเงินฝาก หรือเงินกู้ยืมที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปรหรือมีอนุพันธ์ทางการเงินแฝง [อ่าน]
การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ [อ่าน]
การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ [อ่าน]
การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร [อ่าน]
การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกรรม Credit Default Swaps [อ่าน]
การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกรรม Credit Linked Notes หรือ Credit Linked Deposits [อ่าน]
การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจ การนำอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า [อ่าน]
รายการย่อแสดงหนี้สินและสินทรัพย์ [อ่าน]
รายการย่อแสดงหนี้สินและสินทรัพย์ [อ่าน]
สินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ของธนาคารพาณิชย์ [อ่าน]
หลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ [อ่าน]
หลักเกณฑ์การให้บริการแก่ลูกค้า การเปิดเผยและการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ [อ่าน]
top
  ประกาศธนาคารออมสิน
  การให้สินเชื่อไทรทองสำหรับข้าราชการตำรวจเพื่อจำหน่ายสลากพิเศษเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (กรณีกู้เบิกเงินเกินบัญชี) [อ่าน]
โครงการสินเชื่อ SMEs [อ่าน]
อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม [อ่าน]
อัตราค่าธรรมเนียมบริการประเภทต่างๆ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 14) [อ่าน]
อัตราค่าธรรมเนียมบริการประเภทต่างๆ [อ่าน]
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ [อ่าน]
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการสินเชื่อ SMEs [อ่าน]
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบุคคล [อ่าน]
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในธุรกิจธนาคารออมสิน สำหรับผู้ฝากทั่วไปและนิติบุคคล [อ่าน]
top
  ประกาศนายทะเบียน
  กำหนดหลักสูตรการอบรมและวิธีการสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต [อ่าน]
กำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต [อ่าน]
กำหนดให้บริษัทประกันชีวิตเปิดทำการติดต่อกับประชาชนประจำปี พ.ศ.2546 ฉ.2 [อ่าน]
กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชนประจำปี พ.ศ.2546 ฉ.2 [อ่าน]
การกำหนดอัตราเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและเงื่อนไขการจ่ายเงิน [อ่าน]
การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต ฉ.2 [อ่าน]
การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย ฉ.2 [อ่าน]
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประกันภัย [อ่าน]
top
  ประกาศนายทะเบียนสมาคม
  ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [อ่าน]
ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [อ่าน]
top
  ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด
  การสำรวจเพื่อสร้างระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 3 ในทะเลและบนบก (ตะวันตก)
จ.เพชรบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร และจ.ราชบุรี [อ่าน]
top
  ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน-ทางหลวงพิเศษ
  หลวงแผ่นดิน เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะโดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ำหนักน้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงแผ่นดิน [อ่าน]
ทางหลวงพิเศษ ฉ.3 พ.ศ.2546 เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะโดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงแผ่นดิน [อ่าน]
ทางหลวงพิเศษ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะโดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ำหนักน้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษ [อ่าน]
top
  ประกาศเพิ่มเติมข้อความ
  ใน ม.140 และ 145 แห่งพรบ. จัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ.2464 [อ่าน]
top
  ประกาศมหาวิทยาลัย
  ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน [อ่าน]
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดีสำนักวิชาสถาบันศูนย์ ฉ.4 พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ประกาศรัฐสภา
  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉ.4 พ.ศ.2546 [อ่าน]
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉ.5 พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ
  การแบ่งส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2547 [ขอข้อมูล]
จริยธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ [ขอข้อมูล]
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่บุคคลที่ศาลเรียกมาเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ซึ่งออกตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ประกาศสำนักงาน ก.บช.
  ฉ.50 พ.ศ.2546 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานการบัญชี ฉ.40 [อ่าน]
หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  การดำเนินการตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ม.23 (3) [อ่าน]
top
  ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
  กำหนดท้องที่ที่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรยื่นคำขอชำระเงินสงเคราะห์ ฉ.2 [อ่าน]
top
  ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม
  โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานกิจการยุติธรรม [อ่าน]
top
  ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า
  อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า ฉ.4 พ.ศ.2548 [อ่าน]
อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสมาคมการค้า ฉ.7 พ.ศ.2548 [ข้อมูล]
top
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นของฤดูการผลิตปี 2545/2546 [อ่าน]
top
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  การตรวจสอบอาหารที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร [อ่าน]
ยกเลิกเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพของวัตถุอันตราย ข้อ 25 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพของวัตถุอันตราย [อ่าน]
หลักเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นแข็ง ที่ไม่มีรูพรุนของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ชนิดของเหลว [อ่าน]
หลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน [อ่าน]
หลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ [อ่าน]
หลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องดื่มที่ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ฉ.2 พ.ศ.2548 [อ่าน]
top
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ที่ ขส. 1/2546 เรื่อง โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่ขององค์กร ฉ.2 [อ่าน]
ที่ นจ. 1/2546 เรื่อง แนวทางพิจารณาเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) และการกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและบุคคลใดๆ ฉ.2 [อ่าน]
ที่ นน. 2/2546 เรื่อง แนวทางในการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [อ่าน]
ที่ สข. 3/2546 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน ฉ.2 [อ่าน]
ที่ สข. 4/2546 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ชักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุน หรือเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ฉ.2 [อ่าน]
ที่ สจ. 32/2546 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่และแบบคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง ฉ.2 [อ่าน]
ที่ สจ. 57/2546 เรื่อง การอนุญาตให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง [อ่าน]
ที่ สธ. 11/2546 เรื่อง การมีส่วนได้เสียในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่มิใช่ตราสารแห่งหนี้ ฉ.2 [อ่าน]
ที่ สธ. 13/2546 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์ แก่ลูกค้าที่มิใช่ลูกค้าสถาบันเพื่อขายชอร์ต ฉ.7 [อ่าน]
ที่ สธ. 35/2546 เรื่อง การคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ฉ.7 [อ่าน]
ที่ สธ. 39/2546 เรื่อง การกำหนดประเภทนิติบุคคลในฐานะผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ที่อาจมีข้อตกลงกับผู้ประกอบกิจการ ในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกัน เป็นประการอื่นได้ ฉ.2 [อ่าน]
ที่ สธ. 40/2546 เรื่อง การจัดให้มีระบบงานสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัทหลักทรัพย์ [อ่าน]
ที่ สธ/น/ย. 59/2546 เรื่อง กำหนดรายได้จากการประกอบกิจการและระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียม และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ [อ่าน]
ที่ สน. 5/2546 เรื่อง คุณสมบัติผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน ฉ.2 [อ่าน]
ที่ สน. 23/2546 เรื่อง การแสดงรายการค่าใช้จ่ายในงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [อ่าน]
ที่ สน. 24/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับมูลค่าต่อหน่วยและการคำนวณจำนวนหน่วยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [อ่าน]
ที่ สน. 25/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ [อ่าน]
ที่ สน. 26/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม [อ่าน]
ที่ สน. 33/2546 เรื่อง แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ [อ่าน]
ที่ สน. 38/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการผ่อนผันเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล [อ่าน]
ที่ สน. 43/2546 เรื่อง การให้ความเห็นชอบอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น [อ่าน]
ที่ สน. 44/2546 เรื่อง การให้ความเห็นชอบอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ [อ่าน]
ที่ สน. 45/2546 เรื่อง การอนุญาตให้กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลลงทุนในพันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ [อ่าน]
ที่ สน. 46/2546 เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บริษัทจัดการสามารถลงทุน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลได้เพิ่มเติม ฉ.2 [อ่าน]
ที่ สน. 47/2546 เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินอื่นที่ลูกค้าอาจมอบหมายให้บริษัทจัดการจัดการได้เพิ่มเติม ฉ.3 [อ่าน]
ที่ สน. 48/2546 เรื่อง การกำหนดประเภทสถาบันการเงินเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการสามารถลงทุนในเงินฝาก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [อ่าน]
ที่ สน. 49/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฉ.6 [อ่าน]
ที่ สน. 50/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในตลาดเงิน ฉ.3 [อ่าน]
ที่ สน. 51/2546 เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่บริษัทจัดการสามารถลงทุน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้เพิ่มเติม ฉ.3 [อ่าน]
ที่ สน. 52/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ฉ.10 [อ่าน]
ที่ สน. 53/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน ฉ.3 [อ่าน]
ที่ สน. 54/2546 เรื่อง การยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการยื่นรายงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ [อ่าน]
ที่ อน. 5/2546 เรื่อง ระบบงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคล ที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [อ่าน]
ที่ อข./ธ./น. 15/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ [อ่าน]
ที่ อจ. 14/2546 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน ฉ.4 [อ่าน]
ที่ อธ. 13/2546 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดให้มีระบบงานสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัทหลักทรัพย์ [อ่าน]
ที่ อธ/น. 11/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ [อ่าน]
ที่ อน. 6/2546 เรื่อง วิธีปฏิบัติและเงื่อนไขในการมอบหมายการจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ การกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [อ่าน]
ที่ อน. 10/2546 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของกองทุนส่วนบุคคล [อ่าน]
ที่ อน. 12/2546 เรื่อง การตั้งตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ [อ่าน]
top
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  ที่ ป. 3/2546 เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน [อ่าน]
ที่ ป. 5/2546 เรื่อง กำหนดเวลานำเข้าเครื่องจักร [อ่าน]
ที่ ป. 7/2546 เรื่อง แบบคำขอรับการส่งเสริม [อ่าน]
ที่ ป. 9/2546 เรื่อง การกำหนดขอบข่ายธุรกิจสำหรับกิจการในหมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค [อ่าน]
top
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชน ตาม ม.15 (1) และ ม.15 (3) แห่งพรบ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 [อ่าน]
top
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  การดำเนินการตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ม.23 (3) [อ่าน]
top
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  การดำเนินการตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ม.23 (3) [อ่าน]
top
  ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
  การดำเนินการตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ม.23 (3) [อ่าน]
top
  ประกาศสำนักงานประกันสังคม
  การดำเนินการตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ม.23 (3) [อ่าน]
กำหนดแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ ฉ.2 พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
  การดำเนินการตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ม.23 (3) [อ่าน]
top
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
  การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ [อ่าน]
กำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ [อ่าน]
top
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [อ่าน]
top
  ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  การดำเนินการตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ม.23 (3) [อ่าน]
โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญวิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร [อ่าน]
top
  ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  การดำเนินการตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ม.23 (3) [อ่าน]
top
  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  การดำเนินการตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ม.23 (3) [อ่าน]
top
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง
  ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [เพิกถอนประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง กำหนดของอาคารที่ปลูกสร้างริมถนน (เพิ่มเติม พ.ศ.2543) ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2543 ทั้งนี้ ให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกประกาศ] [ขอข้อมูล]
ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ.. [ขอข้อมูล]
ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [ขอข้อมูล]
ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [ขอข้อมูล]
ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [ขอข้อมูล]
top
  ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม
  รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตามม. 36 (2) (ข) และ (ค) แห่งพรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 [ขอข้อมูล]
รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตามม. 36 (2)(ข) และ (ค) [ขอข้อมูล]
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม พ.ศ.2547 [ขอข้อมูล]
top
  ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  หลักเกณฑ์การดำเนินงานด้านบริการสาธารณสุข ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [อ่าน]
top
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
  กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพรบ. เครื่องหมายราชการ พ.ศ.2482 ฉ.209 [อ่าน]
กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพรบ. เครื่องหมายราชการ พ.ศ.2482 ฉ.210 [อ่าน]
กำหนดรายชื่อนิติบุคคลที่ส่วนราชการรับรองผลงานของผู้กระทำความดีความชอบต่อนิติบุคคลนั้นๆ ได้ และรายชื่อนิติบุคคลที่สามารถออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง และหน่วยงานที่เสนอขอพระราชทาน ตามพรฎ. ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538 ฉ.7 [อ่าน]
กำหนดรายชื่อนิติบุคคลที่ส่วนราชการรับรองผลงานของผู้กระทำความดีความชอบต่อนิติบุคคลนั้นๆ ได้ และรายชื่อนิติบุคคลที่สามารถออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง และหน่วยงานที่เสนอขอพระราชทาน ตามพรฎ. ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538 ฉ.8 [อ่าน]
การอนุมัติพรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 [อ่าน]
การอนุมัติพรก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2546.. [ขอข้อมูล]
การอนุมัติพรก. แก้ไขเพิ่มเติมพรบ. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2502 [ขอข้อมูล]
การอนุมัติพรก. พิกัดอัตราศุลกากร ฉ.3 พ.ศ.2547 [ขอข้อมูล]
การโอนงบประมาณและข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ [อ่าน]
กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตปทุมวัน เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางรัก เขตสาทร และเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน [อ่าน]
กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ และเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน [อ่าน]
กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ต.นาทุ่งและต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน [อ่าน]
กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน [อ่าน]
การกำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ต.พระซอง อ.นาแก และต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน [อ่าน]
กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน [อ่าน]
กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 สายอินทร์บุรี – เชียงใหม่ ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ลำปาง) – แยกเข้าอ.แม่เมาะ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน [อ่าน]
กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2226 สายชุมพวง – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 (สตึก) ตอนชุมพวง – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2074 (บ้านโนนระเวียง) เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน [อ่าน]
กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3051 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (บ้านนา) – สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (บ้านนา) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (บ้านทองหลาง) เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน [อ่าน]
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี [อ่าน]
แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ [อ่าน]
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเหรียญตราต่างประเทศ [อ่าน]
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเหรียญตราต่างประเทศ [อ่าน]
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเหรียญตราต่างประเทศ [อ่าน]
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเหรียญตราต่างประเทศ [อ่าน]
top
  ประกาศสำนักเลขาธิการคณะนายกรัฐมนตรี
  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2548-2551 [อ่าน]
top
  ประกาศสภาการพยาบาล
  การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำการสอน และฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ฉ.36 [อ่าน]
top
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
  เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉ.125 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษี เงินได้สำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิม และต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย [อ่าน]
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉ.126 เรื่อง กำหนดให้ผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลแจ้งข้อความตาม ม.17 (2) แห่งประมวลรัษฎากร [อ่าน]
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉ.127 เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษีและสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี [อ่าน]
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉ.128 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตาม ม.67ทวิ (2)แห่งประมวลรัษฎากร [อ่าน]
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉ.129 เรื่อง กำหนดรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการศึกษาและรายจ่ายเพื่อการกีฬา ตาม ม.65ตรี (3)แห่งประมวลรัษฎากร [อ่าน]
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉ.130 เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษีและสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา [อ่าน]
เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง กำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีมีบัญชีพิเศษ [อ่าน]
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.150 เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี ตาม ม.79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร [อ่าน]
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.152 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อนำออกไปนอกราชอาณาจักร ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ ตาม ม.84/4 แห่งประมวลรัษฎากร [อ่าน]
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.154 เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไขของการประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย และการออกใบกำกับภาษีของผู้ประกอบการจดทะเบียน ตาม ม.86/8 แห่งประมวลรัษฎากร [อ่าน]
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.155 เรื่อง การกำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตาม ม.82/5 (6) แห่งประมวลรัษฎากร [อ่าน]
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.156 เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี ตาม ม.79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร [อ่าน]
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก หรือสนับสนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ.2546 ที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม [อ่าน]
กำหนดเอกสารหลักฐานการขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ฉ.2 [อ่าน]
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการนำเข้าหรือการขายเพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทำขึ้นใหม่เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ เพื่อใช้ในการผลิตอัญมณีที่เป็นเครื่องประดับหรือของใช้ใดๆ และการนำเข้าหรือการขายทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นของรูปพรรณของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม [อ่าน]
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชี หรือหน่วยงานที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัดอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรแก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร [อ่าน]
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรของผู้สอบบัญชีภาษีอากร [อ่าน]
กำหนดสถาบันการเงิน ตามกฎกระทรวง ฉ.186 พ.ศ.2534 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ [อ่าน]
กำหนดสถาบันการเงิน ตาม ม.3 (7) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉ.410
พ.ศ.2545 [อ่าน]
กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร [อ่าน]
top
  ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  การดำเนินการตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ [อ่าน]
top
  ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
  การดำเนินงานตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล [อ่าน]
top
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  จังหวัดพะเยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [อ่าน]
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยงานราชการตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [อ่าน]
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ [อ่าน]
top
  ประกาศอื่นๆ
  การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ เพื่อปฏิบัติการตามพรก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 [อ่าน]
ตามม. 11 ของพระราชกำหนด บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 [อ่าน]
เลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ (จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี และจ.ยะลา) [อ่าน]
top
 
     


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update