กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงแรงงาน
:: เรื่อง สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน[1] ข้อที่ 1-7

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงกำหนดสาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง
ข้อ 2 สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
ข้อ 3 สาขาอาชีพช่างเครื่องกล
ข้อ 4 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ข้อ 5 สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์
ข้อ 6 สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม
ข้อ 7 สาขาอาชีพภาคบริการ


:: ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุวัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update