กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกรุงเทพมหานคร
:: เรื่อง ห้ามมิให้นำช้างเข้ามาเลี้ยงหรือปล่อยในเขตกรุงเทพมหานคร[1]

โดยที่ปรากฏว่ามีผู้นำช้างเข้ามาเร่ร่อนในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ หลายประการและไม่เหมาะสมต่อสภาพความเป็นอยู่ของช้าง
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 7 แห่ง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2545 จึงห้ามมิให้นำช้างเข้ามาเลี้ยงหรือปล่อยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นช้างที่เลี้ยงไว้ในสวนสัตว์ดุสิต หรือนำเข้ามาเพื่อรักษาโรคเจ็บป่วย หรือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หรือเพื่อกิจกรรมใดๆ ตามเงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกำหนด


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update