กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงยุติธรรม
:: เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 18 แห่ง พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ออกประกาศกำหนดให้สถานที่ราชการเป็นสถานที่ เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์เพื่อดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 สำหรับผู้ต้องหาที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป เพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update