กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2546


:: ให้ยกเลิกประกาศ กระทรวงมหาดไทย ข้อ 1
:: การจัดโครงสร้างและการจัดองค์กร ในการดำเนินงาน ข้อ 2
:: กลุ่มภารกิจ ของกระทรวงมหาดไทย ข้อ 3
:: หน่วยงานระดับกรมของกระทรวงมหาดไทย ที่ไม่ได้สังกัดกลุ่มภารกิจ ข้อ 4
:: หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ข้อ 5
:: กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ข้อ 6
:: วิธีการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ของกระทรวงมหาดไทย ข้อ 7
:: สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย ข้อ 8
:: ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข้อ 9
:: ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ข้อ 10
:: ข้อมูลข่าวสารของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อ 11
:: ข้อมูลข่าวสารของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ข้อ 12
:: ข้อมูลข่าวสารของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ข้อ 13
:: ข้อมูลข่าวสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ข้อ 14
:: ข้อมูลข่าวสารกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ข้อ 15
:: ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ข้อ 16
:: ข้อมูลข่าวสารขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ข้อ 17
:: ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย ข้อ 18
:: ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ข้อ 19
:: ข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ข้อ 20
:: ข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ข้อ 21

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update