กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง ออกใช้เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติครบ 150 ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2546

ด้วยกระทรวงการคลังได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติครบ 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2546 ออกใช้ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติครบ 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2546 คือ
1. เหรียญกษาปณ์ทองคำ ราคาเก้าพันบาท
หนักเหรียญละ 15 กรัม
ลักษณะ เป็นเหรียญกษาปณ์ขัดเงา วงขอบนอกมีเฟืองจักร
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร
ลวดลาย ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ริมขอบเหรียญโดยรอบประกอบด้วยลวดลายของสายสร้อยจุลจอมเกล้าภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
ด้านหลัง กลางเหรียญมีอักษรพระปรมาภิไธย "จปร" ภายใต้พระมหามงกุฎด้านขวาและด้านซ้ายของอักษรพระปรมาภิไธย "จปร" มีตัวเลขไทยประดิษฐ์ว่า "2396" และ "2546" ตามลำดับ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ 20 กันยายน 2546" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "9000 บาท" และข้อความว่า "ประเทศไทย" ตามลำดับโดยมีรูปทรงสี่เหลี่ยมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
2. เหรียญกษาปณ์ทองคำ ราคาเก้าพันบาท
หนักเหรียญละ 15 กรัม
ลักษณะ เป็นเหรียญกษาปณ์ไม่ขัดเงา วงขอบนอกมีเฟืองจักร
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร
ลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลัง มีลวดลายเช่นเดียวกับลวดลายเหรียญกษาปณ์ทองคำ ชนิด 1
3. เหรียญกษาปณ์เงิน ราคาหกร้อยบาท
หนักเหรียญละ 22 กรัม
ลักษณะ เป็นเหรียญกษาปณ์ขัดเงา วงขอบนอกมีเฟืองจักร
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร
ลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลัง มีลวดลายเช่นเดียวกับลวดลายของเหรียญกษาปณ์ทองคำ ชนิด 1 เว้นแต่มีข้อความบอกราคาว่า "600 บาท"
4. เหรียญกษาปณ์เงิน ราคาหกร้อยบาท
หนักเหรียญละ 22 กรัม
ลักษณะ เป็นเหรียญกษาปณ์ไม่ขัดเงา วงขอบนอกมีเฟืองจักร
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร
ลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลัง มีลวดลายเช่นเดียวกับลวดลายของเหรียญกษาปณ์ทองคำ ชนิด 1 เว้นแต่มีข้อความบอกราคาว่า "600 บาท"
5. เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคายี่สิบบาท
หนักเหรียญละ 15 กรัม
ลักษณะ เป็นเหรียญกษาปณ์ขัดเงา วงขอบนอกมีเฟืองจักร
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร
ลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลัง มีลวดลายเช่นเดียวกับลวดลายของเหรียญกษาปณ์ทองคำ ชนิด 1 เว้นแต่มีข้อความบอกราคาว่า "20 บาท"
6. เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคายี่สิบบาท
หนักเหรียญละ 15 กรัม
ลักษณะ เป็นเหรียญกษาปณ์ไม่ขัดเงา วงขอบนอกมีเฟืองจักร
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร
ลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลัง มีลวดลายเช่นเดียวกับลวดลายของเหรียญกษาปณ์ทองคำ ชนิด 1 เว้นแต่มีข้อความบอกราคาว่า "20 บาท"
7. เหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ราคาสิบบาท
หนักเหรียญละ 8.5 กรัม
ลักษณะ เป็นเหรียญกษาปณ์ไม่ขัดเงา วงขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียบ
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร
ลวดลาย ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
ด้านหลัง มีลวดลายเช่นเดียวกับลวดลายของเหรียญกษาปณ์ทองคำ ชนิด 1 เว้นแต่มีข้อความบอกราคาว่า "10 บาท"
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ส่วนเหรียญกษาปณ์ชนิดและราคาอื่นที่ประกาศออกใช้ไปแล้วยังคงใช้ได้ต่อไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update