กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
:: เรื่อง กำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่วางตู้สินค้าเปล่าที่ใช้เป็นสำนักงานหรือเก็บเครื่องมือในเขตท่าเรือกรุงเทพ

เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่วางตู้สินค้าเปล่าที่บริษัทตัวแทนเรือฯ นำมาดัดแปลงใช้เป็นสำนักงาน หรือเก็บเครื่องมือในเขตท่าเรือกรุงเทพ เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 29 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงได้มีมติให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ยกเลิกประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 8 เมษายน 2536 เรื่อง กำหนดอัตราค่าฝากตู้สินค้าเปล่าที่ใช้เป็นสำนักงาน
2. กำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่วางตู้สินค้าเปล่าที่ใช้เป็นสำนักงาน หรือเก็บเครื่องมือในเขตท่าเรือกรุงเทพ ดังต่อไปนี้
ตู้สินค้า อัตราค่าเช่าพื้นที่/ตู้/เดือน
ขนาด 20 ฟุต 3,000 บาท
ขนาด 40 ฟุต 6,000 บาท
ขนาด 45 ฟุต 6,750 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) มานะ ภัทรธรรม ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update