กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการประกันภัย
:: เรื่อง การสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ประจำปี 2547 ในภูมิภาค (ฉบับที่ 2)

ตามที่กรมการประกันภัย ได้ประกาศกำหนดการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตประจำปี 2547 ในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 ไปแล้ว นั้น
เนื่องจากในบางจังหวัดมีจำนวนผู้สมัครสอบลดลง ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง กรมการประกันภัยจึงขอประกาศกำหนดการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ประจำปี 2547 ในส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 2) ดังนี้
ให้ยกเลิกจังหวัดภูเก็ต ออกจากจังหวัดประเภท ก. แล้วให้ไปจัดอยู่ในจังหวัดประเภท ข.
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


:: ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update