กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมศิลปากร
:: เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 อธิบดีกรมศิลปากรจึงประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานวัดเตาเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่โบราณสถานประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา รายละเอียดดังปรากฏตามแผนผังแนบท้ายประกาศนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อารักษ์ สังหิตกุล อธิบดีกรมศิลปากร


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update