กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมศุลกากร
:: ที่ 86/2546
:: เรื่อง กำหนดเวลาขนส่งของเข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบกตามทางอนุมัติ ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480 อธิบดีกรมศุลกากรออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมศุลกากรที่ 63/2544 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480
ข้อ 2 ให้กำหนดเวลาขนส่งของเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรผ่านเขตแดนทางบกตามทางอนุมัติ ดังต่อไปนี้


เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน เวลาที่กำหนด

 ระหว่างราชอาณาจักร กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ทางถนน จากท่าเรือ ตลาดหลวง ไปตามถนนริมโขง เลี้ยวซ้ายเข้าซอยชื่นจิตร เลี้ยวขวาไปตามถนนมีชัย เลี้ยวซ้ายเข้าซอยศรีชมชื่น เลี้ยวชวาไปตามถนนประจักษ์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมิตรภาพ ถึงด่านศุลกากรหนองคาย ทางถนน จากท่าเรือ ตลาดหลวง ไปตามถนนศรีษะเกษเลี้ยวขวาเข้าถนนมีชัย เลี้ยวซ้ายไปตามซอยวัดนาค เลี้ยวขวาเข้าถนนประจักษ์ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนมิตรภาพ ถึงด่านศุลกากรหนองคาย


 ด่านพรมแดนท่าเสด็จ ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 06.00-18.00 น.
 
 ทางถนน จากท่าเทียบเรือของการรถไฟแห่งประเทศไทย ไปตามถนนแก้ววรวุฒิเลี้ยวขวาเข้าถนน พนังชลประทาน เลี้ยวขวาไปตามถนนมิตรภาพ ถึงด่านศุลกากรหนองคาย


 ด่านพรมแดนท่าแพขนานยนต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 06.00-18.00 น
 
 ทางถนน จากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สาย สระบุรี-หนองคาย ตอน กม. 163+000 ต่อเขตแดนไทย-ลาว เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สายสระบุรี-หนองคาย ถึงด่านศุลกากรหนองคาย

 ด่านพรมแดนหนองคาย ตั้งอยู่ที่เชิงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย


 06.00-22.00 น.
 
 ทางถนน จากสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สายสระบุรี-หนองคาย ตอน กม. 163+000 ต่อเขตแดนไทย-ลาว เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สายสระบุรี-หนองคาย ตอนถนนเชื่อมเข้าเมืองหนองคาย เลี้ยวขวาเข้าถนนพนังชลประทานแล้วเลี้ยวขวาเช้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สายสระบุรี-หนองคาย ถึงด่านศุลกากรหนองคาย

   
:: ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ชวลิต เศรษฐเมธีกุล อธิบดีกรมศุลกากร

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update