แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
 
 
     
 
รวม คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ [ปี 2547]

คำวินิจฉัยที่ 1 - 24/2547 คำวินิจฉัยที่ 31/2547 คำวินิจฉัยที่ 40/2547
คำวินิจฉัยที่ 25/2547 คำวินิจฉัยที่ 32 - 34/2547 คำวินิจฉัยที่ 41/2547
คำวินิจฉัยที่ 26/2547 คำวินิจฉัยที่ 35/2547 คำวินิจฉัยที่ 42/2547
คำวินิจฉัยที่ 27/2547 คำวินิจฉัยที่ 36/2547 คำวินิจฉัยที่ 43/2547
คำวินิจฉัยที่ 28/2547 คำวินิจฉัยที่ 37/2547 คำวินิจฉัยที่ 44/2547
คำวินิจฉัยที่ 29 - 30/2547 คำวินิจฉัยที่ 38 - 39/2547    

  คำวินิจฉัยที่ 1 - 24/2547
  ศาลปกครอง ฯ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณี พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 25/2547
  ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 26/2547
  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคเสรีธรรม [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 27/2547
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ ม. 295.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 28/2547
  ศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 29 - 30/2547
  ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นสมาชิกของ และสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย.. [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 31/2547
  ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 266 [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 32 - 34/2547
  ศาลจังหวัดสงขลาส่งความเห็นและศาลจังหวัดปัตตานีส่งคำโต้แย้งของผู้ร้องในคดีเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ ม. 264.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 35/2547
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ ม. 295.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 36/2547
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 266.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 37/2547
  ศาลแพ่งส่งคำโต้แย้งของจำเลย (บริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรั๊คชั่น จำกัด กับพวก) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 38 - 39/2547
  ศาลล้มละลายกลางส่งคำโต้แย้งของลูกหนี้ ในคดีล้มละลายหมายเลขดำ ที่ ล.895/2544 และ ล.1422/2544 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 40/2547
  ศาลจังหวัดนครปฐม ส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายวีระชัย เอื้อวิไลจิต) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
ม. 264.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 41/2547
  ศาลฎีกาส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายประสิทธิ์ กิจเสมอใจ) ในคดีของศาลแพ่งเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 42/2547
  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคไทยประชาธิปไตย 29 ธันวาคม 2547 [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 43/2547
  พรบ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 ม. 38จัตวา วรรคหนึ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพรบ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 ฉ.4 พ.ศ.2521.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 44/2547
  ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 266 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.. [อ่าน]
top
 
     
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update